09.09.2014
Valsts kanceleja

Ministru prezidente forumā Briselē uzsver Kohēzijas politikas nozīmīgumu

Pirmdien, 8.septembrī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma darba vizītē apmeklēja Briseli, kur ar runu uzstājās 6. Kohēzijas forumā, kā arī tikās ar Eiropas Savienības reģionālās politikas komisāru Johannesu Hānu (Johannes Hahn) un Eiropadomes priekšsēdētāju Hermanu van Rompeju (Herman Van Rompuy).

Atklājot 6.Kohēzijas forumu “Investīcijas darba vietās un izaugsmē: Attīstības un labas pārvaldības veicināšana ES reģionos un pilsētās” (Sixth Cohesion Forum “Investment for jobs and growth: Promoting develeopment and good governance in EU regions and cities”), Ministru prezidente norādīja, ka ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija ir viens no būtiskākajiem ES mērķiem, tas ir viens no stūrakmeņiem iekšējā tirgus funkcionēšanai. Viņa atgādināja, ka Kohēzijas politika ir devusi ļoti būtisku ieguldījumu Latvijas attīstībā – neskatoties uz piedzīvoto krīzi, Latvija pēdējo desmit gadu laikā ir tuvinājusies ES vidējam dzīves līmenim par 20%.

Runas noslēgumā Ministru prezidente uzsvēra, ka bez stipras Kohēzijas politikas ES integrācija nav iedomājama. “Kohēzijas politika ir svarīga, jo atbalstīja ES dalībvalstis krīzes laikā, tā nodrošina investīcijas dzīves kvalitātes uzlabošanā, turklāt katrs iedzīvotājs izjūt tās pozitīvo ietekmi uz tautsaimniecību. Šobrīd Kohēzijas politika mainās, lai būtu konkurētspējīga nākotnē, veidojot uz ilgtermiņa investīcijām vērstu mērķtiecīgu politiku,” atzina Ministru prezidente. Viņa arī uzsvēra, ka ES fondu efektīva izmantošana ir katras pašas dalībvalsts politiska atbildība. Ar pilnu runas tekstu varat iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

Tiekoties ar komisāru J.Hānu, Ministru prezidente apsprieda gatavošanos jaunajam finanšu periodam 2014. – 2020. gadā, kā arī pārrunāja aktualitātes saistībā ar darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”, kuras projekts 2. septembrī tika apstiprināts Ministru kabinetā un pašlaik Eiropas Komisijā tiek virzīts saskaņošanai. Komisārs J.Hāns sarunas laikā kā pozitīvu sasniegumu atzīmēja Eiropas Komisijas jau jūnijā apstiprināto Partnerības līgumu ES investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam. “Esam pateicīgi EK par atbalstu plānošanas dokumentu izstrādē un esam ārkārtīgi gandarīti par produktīvo sadarbību ar EK dienestiem, kas ļāvis operatīvi un konstruktīvi atrisināt visas sākotnējās viedokļu atšķirības,” norādīja L.Straujuma.  

Darba vizītes noslēgumā Ministru prezidente un Eiropadomes priekšsēdētājs H.van Rompejs apsprieda Latvijas pozīciju attiecībā uz klimata un enerģētikas politikas ietvaru 2020.-2030.gadam, kā arī aktuālos jautājumus attiecībā uz oktobrī gaidāmo Eiropadomi.

 

 

Papildus informācija:
Džeina Tamuļeviča
Ministru prezidenta preses sekretāre
Mob.: +371 29 782 012
E-pasts: Dzeina.Tamulevica@mk.gov.lv

Dalīties