Aktualitātes

14.07.2020 Satiksmes ministrija

Šodien Ministru kabinets atbalstīja valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” pamatkapitāla palielināšanu 32 422 016 eiro apmērā, uzņēmuma izdevumu kompensēšanu par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu infrastruktūras izmantošanu 14 225 226 eiro apmērā un finanšu līdzsvara avansa maksājumu 13 011 000 eiro apmērā.

14.07.2020 Tieslietu ministrija

Otrdien, 14. jūlijā, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu par tiesu ekspertīžu institūta reformu, kas paredzētu izveidot vienotu tiesu ekspertīžu iestādi Tieslietu ministrijas padotībā - Valsts tiesu ekspertīžu birojam pievienojot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroju.

14.07.2020 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta 14. jūlija sēdē apstiprināta jauna atbalsta programma uzņēmējiem -  valsts garantijas lielajiem un vidējiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība. Programmas kopējais finansējums – 40 miljoni eiro. Garantijas piešķirs akciju sabiedrība ”Attīstības finanšu institūcija Altum“. MK noteikumi stāsies spēkā un atbalsts uzņēmējiem būs pieejams pēc atbalsta programmas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

14.07.2020 Finanšu ministrija

Otrdien, 14.jūlijā, valdība apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotos Ministru kabineta (MK) noteikumus par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, noteikumos lielākoties saglabājot pašreizējo regulējumu.

14.07.2020 Kultūras ministrija

Valdība pēc Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvas 14. jūlija sēdē lēma paplašināt pretendentu loku, kuri var pieteikties atbalstam Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammā “Radošo personu nodarbinātības programma.” Turpmāk uz atbalstu varēs pretendēt arī Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējas reģistrējušās pašnodarbinātās radošās personas, kuras laika posmā no š.g. 13. marta līdz 31. maijam ir saņēmušas autoratlīdzības maksājumus, kā arī VID administrēto dīkstāves pabalstu.

14.07.2020 Valsts kanceleja

Noslēdzies Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora atlases konkurss, un konkursa komisija par konkursa uzvarētāju atzinusi Vitu Narnicku. Konkursa uzvarētāja guvusi arī Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna atbalstu, viņas kandidatūru jāvirza apstiprināšanai Ministru kabinetā.

14.07.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

Lai izglītības iestāde saņemtu papildu finansējumu padziļināto izglītības programmu īstenošanai, tai trīs gadu periodā būs jāuzrāda augstāki rezultāti – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi valsts pamatizglītības standartā un pamatizglītības programmu paraugos.

14.07.2020 Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets 14. jūlija sēdē apstiprināja jaunu atbalsta programmu uzņēmējiem alternatīvo ieguldījumu fonda izveidošanai Covid-19 krīzes ietekmēto lielo uzņēmumu atbalstam. Arī Eiropas Komisija jau š.g. 6.jūlijā ir apstiprinājusi Latvijas iniciatīvu uzsākt šādu atbalsta programmu, līdz ar to atbalsts uzņēmējiem būs pieejams jau tuvāko nedēļu laikā, par ko informēs fonda pārvaldnieks AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

14.07.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

No nākamā studiju gada doktorantūrā studējošajiem būs iespēja saņemt atalgojumu – vismaz 1000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, un to līdz 2023. gada beigām finansēs ar Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu atbalstu, paredz šodien, 14. jūlijā, valdībā apstiprinātie noteikumu grozījumi un jaunais doktorantūras modelis.

14.07.2020 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta ārkārtas sēdē š.g. 14. jūlijā apstiprinātas divas jaunas atbalsta programmas nodarbinātības sekmēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai nodarbinātības sekmēšanai eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem.

Lapas