21.11.2018
Kultūras ministrija

Ministru kabineta komiteja atbalsta pašregulatīva, koleģiāla Latvijas mediju ētikas uzraudzības mehānisma izveidi

Ministru kabineta komiteja (MKK) 21. novembra sēdē atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) virzītā un mediju nozares vairākuma atbalstītā mediju ētikas uzraudzības mehānisma – pašregulatīvas, koleģiālas Mediju ētikas padomes – izveidi. Lēmums pieņemts izvērtējot KM sagatavoto konceptuālo ziņojumu par mediju ombuda izveidi, sastāvu, darbības vadlīnijām un lauku.

„Mediju un žurnālistu ētikas ievērošana un sabiedrības uzticība medijiem ir, pirmkārt, pašas mediju nozares atbildība. Esmu gandarīta par šo vēsturiski nozīmīgo soli – nozares vairākums ir uzņēmies iniciatīvu dibināt Mediju ētikas padomi. Tādējādi mēs pievienosimies demokrātisko valstu saimei, kurā mediju nozare strādā pēc vienotiem ētikas principiem,” uzsver kultūras ministre Dace Melbārde, norādot, ka valsts Kultūras ministrijas personā vien dod pirmo impulsu un atbalstu mediju pašorganizācijai šajā jautājumā.

Mediju nozares vairākums jau izveidojis iniciatīvas grupu, kura strādā pie pašorganizējošas Mediju ētikas padomes izveidošanas; tajā apvienojusies Latvijas Žurnālistu asociācija, Latvijas Preses izdevēju asociācija, Latvijas Raidorganizāciju asociācija, Latvijas Reklāmas asociācija, Nacionālā informācijas aģentūra „LETA”, AS „Delfi” un AS „Latvijas Mediji”. Iniciatīvu atbalsta arī Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un TV neatkarīgo producentu asociācijas.

Par atbildīgo institūciju ziņojuma īstenošanā noteikta KM; valdības atbalstītā Mediju ētikas padomes izveides risinājuma īstenošanas uzsākšana jāuzsāk līdz š.g. 31. decembrim. Tāpat MKK lēma, ka izvērtējumu par to, vai un kādi mediju ombuda institūta elementi nostiprināmi normatīvajā regulējumā, veiks KM izveidota darba grupa, un darba grupas priekšlikumus Ministru kabinetā līdz 2020. gada 1. janvārim iesniegs kultūras ministrs. Mediju ombuda izveidi paredzēts nodrošināt no KM budžeta apakšprogrammas - „Mediju politikas īstenošana” - 53 524 eiro apmērā ik gadu.

Konceptuālajā ziņojumā, analizējot citu valstu pieredzi, starptautiskos cilvēktiesību dokumentus, tiesisko un mediju ekosistēmu Latvijā, tika aplūkoti trīs dažādi risinājumi mediju ētikas uzraudzības sistēmas izveidei Latvijā. Kā viens no risinājumiem tika vērtēts arī Mediju tiesībsargs – konstitucionāls institūts jeb Saeimas apstiprināta viena amatpersona un divi mediju nozares pašregulācijas mehānismi: Mediju ombuds jeb viena, nozares iecelta persona, kā arī MKK atbalstītais variants par Mediju ētikas padomes izveidi - vairāku nozares ieceltu mediju padomes locekļu veidotu koleģiālu padomi.

Lita Kokale
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv

Dalīties