Aktualitātes

04.03.2015 Valsts kanceleja

50 no 143 saņemtajiem pieteikumiem jauniešu reemigrācijas programmai „Darbs valsts pārvaldē” atceļojuši no Lielbritānijas. Kopumā pieteikumi saņemti no jauniešiem, kuri augstāko izglītību ieguvuši 20 valstīs.

04.03.2015 Valsts kanceleja

Labvakar, visi klātesošie! Man prieks būt ar jums kopā šajos gada lielākajos mūzikas svētkos! Aspazija, kurai šogad svinēsim 150.gadskārtu, ir teikusi – katrs cilvēks ir mākslinieks, un tā viela, ko viņš veido, ir dzīve.

03.03.2015 Ekonomikas ministrija

2015. gada 3. marta Ministru kabineta sēdē tika pieņemts lēmums par dabasgāzes tirgus reformas tālāko attīstību, precīzi atrunājot, kādas darbības tiks īstenotas, lai līdz 2017. gadam nodrošinātu dabasgāzes tirgus liberalizāciju Latvijā.

03.03.2015 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība otrdien, 3.martā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts ģimnāzijas statusa kritērijiem, kas veicinās vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Skolām labvēlīgākie kritēriji ļaus valsts ģimnāzijām arī elastīgāk reaģēt uz demogrāfisko faktoru radīto ietekmi, kā arī nostiprinās valsts ģimnāziju vadošo lomu pedagogu kompetenču profesionālajā pilnveidē un metodiskajā darbā plānošanas reģiona ietvaros.

03.03.2015 Satiksmes ministrija

Trešdien, 4.martā, notiks Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sēde, tajā izskatīs ziņojumu par Eiropas Savienības (ES) fondu jaunā perioda finanšu līdzekļu pieejamību ostām, ar vides jautājumiem saistītu Direktīvu ieviešanas gaitu, u.c. jautājumus.

03.03.2015 Ministru prezidents

Otrdien, 3.martā, Ministru prezidente Laimdota Straujuma, atklājot NVO forumu „Rīga 2015”, aicināja ar klusuma brīdi godināt Borisa Ņemcova piemiņu.

03.03.2015 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 3.martā, Ministru kabinets izdeva noteikumus “Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem”, kuri nosaka kārtību, kādā tirgus dalībniekiem jāziņo par aizdomīgiem darījumiem ar sprāgstvielu prekursoriem*. Latvijā par kontaktpunktu ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem ar sprāgstvielu prekursoriem, to pazušanas gadījumiem un zādzībām noteikta Drošības policija.

03.03.2015 Tieslietu ministrija

Šodien, 3.martā, Ministru kabinetā ir apstiprināts Tieslietu ministrijas izstrādātais tiesu varas un tiesībaizsardzība

03.03.2015 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) nākamo četru gadu laikā veiks izmaiņas adoptētāju, aizbildņu un audžuģimeņu atbalsta sistēmā. Tās nepieciešamas, lai veicinātu bērnu augšanu ģimenē vai ģimenei pietuvinātā vidē.

03.03.2015 Tieslietu ministrija

Šodien, 3.martā, Ministru kabinets pieņēma Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015. - 2020. gadam, kuru mērķis ir intelektuālā īpašuma tiesību jomas vispusīga attīstība valstī un sabiedrības izglītošana intelektuālā īpašuma jomā.

Lapas