Aktualitātes

21.10.2014 Ārlietu ministrija

21. oktobrī valdība vienojās par papildu humānās kravas nosūtīšanu uz Ukrainu. Latvija turpina sniegt Ukrainai humāno palīdzību, ņemot vērā tās humanitāro situāciju. Saskaņā ar Ukrainas izteikto palīdzības lūgumu Latvija no valsts materiālajām rezervēm ir sagatavojusi palīdzības kravu Ukrainai ar deviņiem strāvas ģeneratoriem – četrām elektrostacijām un piecām dīzeļelektrostacijām.

21.10.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Lai turpinātu atbalstīt un veicinātu darba devēju aktīvāku iesaisti izglītības piedāvājuma veidošanā un uzņēmēju interesi nodrošināt prakses vietas profesionālas izglītības audzēkņiem, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidotā darba grupa piedāvā priekšlikumus iespējamiem atvieglojumiem komersantiem par jauniešu nodarbināšanu.

21.10.2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Otrdien, 21.oktobrī, valdības sēdē tika atbalstīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) virzītā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam (turpmāk – programma). Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmas īstenošanai ir paredzēts 35 miljonu eiro apmērā.

21.10.2014 Ārlietu ministrija

21. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja Ārlietu ministrijas virzīto rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pasākumiem cīņai pret Ebolas vīrusu.

21.10.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Lai veicinātu sadarbības veidošanu starp augstskolām un palielinātu  studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāti starp Latviju, Īslandi, Norvēģiju un Lihtenšteinu, valdība šodien, 21.oktobrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto  noteikumu projektu par mobilitātes stipendiju projektu īstenošanas nosacījumiem.

21.10.2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valdība nolēma piešķirt Krimuldas novada pašvaldībai 5093 eiro, lai novērstu lietusgāžu radīto postījumus pašvaldības ceļu infrastruktūrai un kompensētu izdevumus.

21.10.2014 Labklājības ministrija

Vidējais iemaksu objekts mikrouzņēmuma darbiniekam ir vērtējams kā relatīvi mazs, secina Labklājības ministrija (LM), analizējot Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātus.

21.10.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Par būtisku ieguldījumu medicīnas ķīmijas pētījumu attīstībā Latvijā un pretvēža preparāta belinostata atklāšanā valdība otrdien, 21.oktobrī, atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošajam pētniekam ķīmijas doktoram, Latvijas Zinātņu aka

21.10.2014 Ekonomikas ministrija

Š.g. 21.oktobrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumos.

21.10.2014 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta šā gada 21. oktobra sēdē apstiprināts Ekonomikas ministrijas priekšlikums tuvāko nedēļu laikā organizēt atklāta projektu konkursa otro atlases kārtu Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsta programmā „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā”.

Lapas