Aktualitātes

08.10.2014 Valsts kanceleja

Trešdien, 8.oktobrī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma piedalījās trešajā augsta līmeņa konferencē par nodarbinātību Eiropas Savienībā (ES). 

08.10.2014 Valsts kanceleja

Piektdien, 10.oktobrī, ar publisko lekciju par Latvijas valsts ģerboni un šī simbola nozīmi atklās Atvērto durvju dienu Ministru kabinetā. Lekciju lasīs Latvijas Universitātes (LU) vēstures profesors un Valsts Heraldikas komisijas loceklis Armands Vijups.

08.10.2014 Ārlietu ministrija

7. oktobrī valdība apstiprināja ĀM izstrādāto rīkojuma projektu „Par iemaksām ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Demokrātijas fonda, Koalīcijas par interneta brīvību fonda, Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas Demokrātijas fonda, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda „Lifeline” un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras budžetos”.

07.10.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 7. oktobrī, valdība akceptēja Finanšu ministrijas sagatavoto MK rīkojumu par apropriācijas palielināšanu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Tas paredz palielināt apropriāciju 133 500 000 eiro apmērā, tādā veidā nodrošinot ES politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu savlaicīgu īstenošanu.

07.10.2014 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta šā gada 7. oktobra sēdē apstiprināti Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi.

07.10.2014 Satiksmes ministrija

Valsts galvenā autoceļa Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma „Ķekavas apvedceļš” rekonstrukciju plānots īstenot kā publiskās – privātās partnerības projektu.

07.10.2014 Ārlietu ministrija

7. oktobrī Ministru kabinets apstiprināja Ārlietu ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu, kas paredz humānās palīdzības sniegšanu Irākā iekšēji pārvietotām personām 50 000 EUR apmērā no Ārlietu ministrijas esošo valsts budžeta līdzekļiem “Iemaksas starptautiskajās organizācijās.”

04.10.2014 Ārlietu ministrija

Latvija asi nosoda džihādistu grupējuma ISIL veikto terora aktu, zvēriski nogalinot britu humanitāro darbinieku Alanu Heningu (Alan Henning), kuru nolaupīja 2013. gada decembrī Sīrijā.

03.10.2014 Valsts kanceleja

Piektdien, 3. oktobrī, Finanšu ministrija saņēmusi vēstuli, kurā Eiropas Komisija norāda, ka noslēgušās sarunas Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanai.

Lapas