Aktualitātes

23.12.2014 Ministru prezidents

Cienījamie Latvijas iedzīvotāji!

Ziemassvētki ir vieni no gada skaistākajiem un sirsnīgākajiem svētkiem, kad izvērtējam, kas ir patiesi vērtīgs mūsu dzīvē. Tie ir svētki, kuros mīlestībā un siltās sarunās izbaudām kopā būšanu ar sev mīļajiem, noliekam malā ikdienas darbus un atrodam laiku gaišām domām.

23.12.2014 Tieslietu ministrija

Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus Krimināllikumā (turpmāk – KL) un likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”.

23.12.2014 Satiksmes ministrija

Ņemot vērā universālā pasta pakalpojuma (UP) sniegšana 2013. gadā nav radījusi zaudējumus, 2015. gadā pasta komersantiem nebūs jāveic iemaksa pakalpojuma UP tīro  izmaksu kompensācijas fondā. 

23.12.2014 Zemkopības ministrija

Otrdien, 23. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu par īpašām vides prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Jaunajā noteikumu projektā tiek noteikts pārejas perioda pagarinājums dzīvnieku novietnes nodrošināšanai ar kūtsmēslu krātuvi.

23.12.2014 Ministru Kabinets

Šodien, 23.decembrī, notika pēdējā šī gada Ministru kabineta (MK) sēde. Kopumā šogad Ministru kabinets pulcējies uz 72 sēdēm, 20 no tām bija MK ārkārtas sēdes. Sēžu kopējais garums – 191 stunda 45 minūtes.

23.12.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Šodien, 23. decembrī, gada pēdējā sēdē Ministru kabinets (MK), atbalstot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu, nolēma piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) statusu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai. Turpmāk vidusskolas nosaukums būs “Daugavpils tehnikums”. Daugavpils tehnikums būs jau  piecpadsmitais  profesionālās izglītības kompetences centrs Latvijā.

23.12.2014 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada līdz 2021.gadam īstenos dažādus apmācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, tādējādi aptuveni 85 tūkst. bezdarbnieku un darba meklētāju būs iespēja paaugstināt kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām.

23.12.2014 Zemkopības ministrija

Otrdien, 23. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus piena kvotu administrēšanas noteikumos, kas paredz avansa maksājuma ieturēšanu no piena ražotāja, ja tā piegādes piena kvotas apjoms tiek pārsniegts. Izmaiņas noteikumos izstrādātas, lai ražotājam valsts kopējās piena kvotas pārsniegšanas gadījumā uzreiz nebūtu jāmaksā visa soda naudas summa.

23.12.2014 Satiksmes ministrija

Lai mazinātu administratīvo slogu komercpārvadātājiem, kuriem nepieciešams saņemt licenci, licences kartīti vai profesionālās kompetences sertifikātu, pakalpojumu saņemšanai būs paredzēta iespēja pieteikties arī elektroniski.

23.12.2014

Šodien, 23.decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi MK noteikumos*, kas ar 2015.gadu paredz palielināt zemākās mēnešalgu likmes ārstniecības personu sešām zemākajām amata kvalifikācijas grupām.

Lapas