Aktualitātes

18.02.2015 Ministru prezidents

Trešdien, 18.februārī, Prokuratūras gada pārskata sanāksmē Ministru prezidente Laimdota Straujuma, pateicoties par sadarbību, atzinīgi novērtēja Ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera līdzšinējo darbību. „Esmu gandarīta, ka Kalnmeiera kungs ir gatavs turpināt savu darbu uz vēl vienu pilnvaru termiņu, ja Ģenerālprokurora padome viņa kandidatūru izvirzīs.”

17.02.2015 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība otrdien, 17.februārī, vienojās par risinājumiem finansējuma nodrošināšanai Latvijas dalībai Eiropas Kosmosa aģentūrā (EKA) 2015.-2019.gadam.

17.02.2015 Satiksmes ministrija

Ministru kabineta sēdē izskatīts Satiksmes ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums „Par Rail Baltica projekta nacionālās izpētes progresu un kopīga Baltijas valstu pieteikuma gatavošanu  iesniegšanai „Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta” (EISI)  pirmajam uzsaukumam”.

17.02.2015 Finanšu ministrija

Otrdien, 17. februārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika pieņemti MK noteikumi par kārtību, kādā nodrošina komunikāciju un vizuālās identitātes prasības Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā  2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas periodā.

17.02.2015

Otrdien, 17.februārī, Ministru kabinets pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par Iekšlietu ministrijas apbalvojuma izveidi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas (AES) seku likvidēšanas dalībniekiem. Līdz ar to Iekšlietu ministrija var sākt darbu pie projekta praktiskās īstenošanas.

17.02.2015 Zemkopības ministrija

Otrdien, 17. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību piena nozarē. Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību šī atbalsta mērķtiecīgai piešķiršanai Latvijas piena ražotājiem, nosakot objektīvus kritērijus un ņemot vērā embargo ietekmi uz konkrētiem ražotājiem.

17.02.2015 Zemkopības ministrija

Lai plānveidīgi apgūtu valsts atbalstam piešķirtos finanšu līdzekļus 2015.gadā, valdība otrdien, 17.februārī, apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai.

17.02.2015

Rankas Profesionālās vidusskola šā gada 1.septembrī kļūs par Valmieras tehnikuma mācību īstenošanas vietu Rankā, saglabājot visas profesionālajā vidusskolā īstenotās izglītības programmas. Tādējādi tiks pilnveidots mācību programmu klāsts un materiālais nodrošinājums, kā arī radītas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu izglītības iestādes attīstībai.

17.02.2015 Finanšu ministrija

Jau astoto gadu Eiropas Komisija izsludinājusi konkursu “Regiostars awards”, kura mērķis ir identificēt veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu īstenotos projektus katrā no ES dalībvalstīm. Pieteikt projektus konkursā aicinātas ne vien ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, bet arī paši ES fondu finansējuma saņēmēji.

17.02.2015 Izglītības un zinātnes ministrija

Lai stiprinātu valsts ģimnāziju nozīmi un veicamās funkcijas kā reģionālās nozīmes metodiskajiem centriem, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas kritērijiem, papildinot prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanai un rosinot samazināt nepieciešamo skolēnu skaitu 10.-12.klasē valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai un saglabāšanai.

Lapas