Aktualitātes

10.03.2015

Otrdien, 10. martā, Ministru kabinetā (MK) tika skatīts Finanšu ministrijas (FM) regulārais informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2014. gada 31. decembrim. Sēdē FM ziņoja arī par aktuālāko statusu uz 2015.gada 31. janvāri. 

10.03.2015 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 10.martā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu par “Par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumā Nr.675 “Par Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm””. Saskaņā ar Valdības rīcības plānu jaunu darba samaksas sistēmu paredzēts ieviest no 2016.gada 1.janvāra.

10.03.2015 Izglītības un zinātnes ministrija

Ar šodien Ministru kabinetā pieņemto lēmumu noteikts, ka reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt no 2015. gada 1. jūlija, bet reflektantus, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas - jau no 2015. gada 16. marta.

10.03.2015 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 10.martā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 59 personas, tajā skaitā, 7 nepilngadīgas personas, kuras naturalizējušās kopā ar vecākiem.

10.03.2015 Ministru prezidents

Šodien, 10. martā, Ministru kabineta telpās ministru prezidente Laimdota Straujuma, ministri, skolēni, sportisti un “Tele2” un “Huawei Technologies” pārstāvji kopīgiem spēkiem veiksmīgi paveica vienu no čempionāta uzdevumiem, tādējādi atklājot “ZZ Čempionāts 2015”.

10.03.2015 Zemkopības ministrija

Otrdien, 10. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīkojuma projektu, kas nosaka, ka Latvijas zemes fonda pārvaldītāja būs akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija”. Rīkojums nosaka, ka pārvaldītājs veidos, uzturēs un pārvaldīs Latvijas zemes fondu.

10.03.2015 Zemkopības ministrija

Otrdien, 10. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai.

10.03.2015 Zemkopības ministrija

Lai īstenotu zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Eiropas Savienības un arī Latvijas zinātniskajām iestādēm, kuras savos pētījumos izmanto dzīvniekus, zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejā nepieciešams iesaistīt pēc iespējas lielāku zinātnieku skaitu, jo dzīvnieku pētījumiem izmantotās metodes ir ļoti dažādas.

09.03.2015 Ministru prezidents

Ministru prezidente Laimdota Straujuma aicina iedzīvotājus izvairīties no dažādām provokācijām 16.martā. Valdība kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas konsekventi ievērojusi to, ka Latvijas valsts savus kritušos karavīrus godina Lāčplēša dienā, 11.novembrī - varoņu piemiņas dienā. 16.marts nav valsts oficiāla piemiņas diena.

06.03.2015 Ministru prezidents

Ministru prezidente Laimdota Straujuma sveic Martinu un Tomasu Dukurus ar vienreizēju startu Pasaules čempionātā.

 "Atceļā no Liepājas ar lielu aizrautību sekoju līdzi brāļu Dukuru startam tiešraidē - apsveicu ar pirmo un trešo vietu! Viņi ir paraugs tam, ka Latvijas cilvēki var sasniegt visaugstākos mērķus! Trešdien priecāšos sveikt visus mūsu ziemas sporta veidu medaļniekus klātienē Ministru kabinetā”.

Lapas