Aktualitātes

09.12.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 9. decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē valdība apstiprināja likumprojektu par 2015. gada valsts budžetu, kā arī likumprojektu par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam.

09.12.2014 Zemkopības ministrija

Lai arī turpmāk SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) ar saviem sniegtajiem pakalpojumiem veicinātu Latvijas lauku teritorijas attīstību un sekmētu jaunu darbavietu radīšanu un lai lauku uzņēmēji, izmantojot LLKC pakalpojumus, palielinātu savu efektivitāti un konkurētspēju

09.12.2014 Zemkopības ministrija

Otrdien, 9. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno noteikumu projektu, kas nosaka zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijus, kā arī to darbības nosacījumus un kontroles kārtību. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Eiropas Padomes regulu par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, lai nodrošinātu atbilstību jaunās Kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem.

09.12.2014 Satiksmes ministrija

Lai, atbilstoši Pasta likumam, kompensētu abonētās preses izdevumu piegāžu lauku apvidos radīto zaudējumu daļu par 2013.gadu, kā arī 2014.gada pirmo pusgadu, universālā pasta pakalpojuma sniedzējam VAS „Latvijas Pasts” (LP) no valsts budžeta tiks piešķirti 1.18 miljoni eiro.

09.12.2014 Satiksmes ministrija

Valdība atkārtoti akceptēja grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK), lai uzlabotu administratīvās atbildības tiesisko regulējumu jūrniecības apakšnozarē, pamatojoties uz identificētajām problēmām šajā jomā.

09.12.2014 Valsts kanceleja

Otrdien, 9.decembrī, aizvadot Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu un sagaidot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, Ministru kabinetā tika atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas profesora, rektora, izcilā ainavista un ievērojamākā plenērista mūsdienu Latvijas mākslā Alekseja Naumova personālizstāde „Krāsainā pasaule”. Gleznotājs mūs ieved savā krāsu pasaulē, parādot gan Latvijas skaistās ainavas, gan plašo pasauli.

08.12.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus Augstskolu likumā. Plānotie grozījumi skar studiju virzienu atvēršanas un studiju virzienu licencēšanas organizēšanu un zinātnisko grādu un profesionālās kvalifikācijas pielīdzināšanas procedūras.

08.12.2014 Valsts kanceleja

Pirmdien, 8.decembrī, Latvijā ieradās Norvēģijas premjerministre Erna Sūlberga (Erna Solberg), lai tiktos ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu. 

08.12.2014 Kultūras ministrija

„Latvijas simtgades svinībām ir jābūt tautas svētkiem. Svarīgi, lai šo svētku programmas veidošanā, daloties ar savām idejām un domājot par to, ko dāvināt Latvijai simtgadē, iesaistītos visi Latvijas iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības, nodarbošanās, etniskās vai reliģiskās piederības. Svarīgi, lai cilvēki nebūtu vienaldzīgi neatkarīgi no tā, kāds ir viņu viedoklis,” apliecina kultūras ministre Dace Melbārde.

05.12.2014 Finanšu ministrija

Piektdien, 5. decembrī, Ministru kabineta (MK) ārkārtas sēdē tika izskatīti un apstiprināti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Izmaiņas veiktas, ņemot vērā valdības pieņemto lēmumu paaugstināt minimālo mēneša darba algu ar 2015. gada 1. janvāri.

Lapas