Aktualitātes

13.05.2015 Valsts kanceleja

Trešdien, 13.maijā, Ministru prezidente Laimdota Straujuma Ministru kabinetā sveica izcilākos Latvijas jauniešus, kas ieguvuši augstāko novērtējumu starptautiskajā profesionālās meistarības konkursā Euroskills 2014.

13.05.2015 Valsts kanceleja

Pēc Valsts kancelejas iniciatīvas šonedēļ tiek aizsākta laba servisa kustība valsts pārvaldē. Mērķis ir attīstīt un stiprināt uz klientu orientētu kultūru, ikvienam iedzīvotājam nodrošinot tiesības saņemt augsta līmeņa apkalpošanas servisu un kvalitatīvus pakalpojumus, atbilstoši Klientu apkalpošanas rokasgrāmatā minētajiem standartiem.

12.05.2015 Finanšu ministrija

Otrdien, 12. maijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīts MK noteikumu projekts par kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām.

12.05.2015

Šodien, 12.maijā Ministru kabinets apstiprināja rīkojumu, kas paredz, ka Latvijas Republikas 2014. gada 16. oktobra „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” (likums) 22. panta otrajā daļā noteikto koordinācijas institūcijas uzdevumu izpildi nodrošinās Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

12.05.2015 Zemkopības ministrija

Otrdien, 12. maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. Izmaiņas noteikumos paredz vairākus būtiskus jauninājumus zvejniekiem.

12.05.2015 Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi grozījumus Konkurences likumā ar mērķi efektivizēt konkurences lietu izskatīšanu, preventīvi veicināt konkurences tiesību ievērošanu, piemērotā naudas soda samaksu, tiesisko pienākumu izpildi, konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzī

12.05.2015 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2015. gada 12. maijā Ministru kabinets Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) piešķir 203,65 tūkstošus, lai segtu 2015.gada 14. martā nodegušās Līgatnes dabas taku saimniecības ēkas atjaunošanas izdevumus.

12.05.2015 Izglītības un zinātnes ministrija

Saulaines Profesionālā vidusskola ar jauno mācību gadu – no šā gada 1. septembra - kļūs par profesionālās izglītības kompetences centra “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” mācību īstenošanas vietu Saulainē. Tādējādi tiks pilnveidots mācību programmu klāsts un materiālais nodrošinājums, kā arī radītas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu izglītības iestādes attīstībai. Līdz ar Saulaines Profesionālās vidusskolas pievienošanos tehnikuma nosaukums tiks mainīts uz “Kandavas Lauksaimniecības tehnikums”.

12.05.2015 Valsts kanceleja

Sestdien, 16. maijā, Ministru kabinetā Ministru prezidente Laimdota Straujuma atklās izstādi "Rainis un Aspazija politikā jeb "Pēc manis"", kas radīta Muzeju naktij.

11.05.2015 Ministru prezidents

Ministru prezidente Laimdota Straujuma pirmo reizi sveiks Eiropas lielākā un prestižākā jauno profesionāļu meistarības konkursa EuroSkills Latvijas nacionālās komandas dalībniekus, kuru sekmīgais starts vainagojās ar divām zelta un sešām medaļām par izcilību.

Lapas