Aktualitātes

28.01.2015 Valsts kanceleja

Trešdien, 28.janvārī, tikšanās laikā ar Ministru prezidenti, Nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji atzinīgi novērtēja Valdības rīcības plānā (VRP) iekļautos pasākumus.

27.01.2015 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Šodien, 2015. gada 27.janvārī Ministru kabineta sēdē valdība pieņēma labvēlīgus nosacījumus valsts budžeta dotāciju saņemšanai pašvaldībām Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanai.

27.01.2015 Tieslietu ministrija

Šodien, 27.janvārī, Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju, kas paredz Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas reorganizāciju.

27.01.2015 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 27.janvārī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektus "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā" un "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā", kas atvieglos jaunajiem vecākiem iespēju līdz ar bērna dzimšanas reģistrāciju vienlaikus arī deklarēt bērna dzīvesvietu.

27.01.2015 Labklājības ministrija

Nozīmīgs darbs īstenots bērnu veselības, izglītības, tiesību aizsardzības jomā, tomēr nepieciešama turpmāka pilnveide, lai panāktu tālāku bērnu stāvokļa uzlabojumu, liecina Labklājības ministrijas (LM) Pārskatā par bērnu stāvokli Latvijā 2013.gadā apkopotā informācija.

27.01.2015

Otrdien, 27.janvārī, valdība apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus Profesiju klasifikatorā, kas veikti, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā.

27.01.2015 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība otrdien, 27.janvārī, Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas rektora amatā apstiprināja psiholoģijas doktori Māru Vidneri.

27.01.2015

Ņemot vērā esošos Krievijas Federācijas importa aizliegumus un nozaru komersantu sniegto informāciju par nepieciešamo atbalstu, Ministru kabineta sēdē šā gada 27. janvārī tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas ierosinājums piešķirt papildu 1 000 000 euro atbalstam klasteriem dažādu aktivitāšu īstenošanai jaunu noieta tirgu meklēšanai.

27.01.2015 Veselības ministrija

Šodien, 27.janvārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Vakcinācijas kalendārā*, precizējot vakcinācijas shēmu cilvēka papilomas vīrusa infekcijai.

27.01.2015 Satiksmes ministrija

Otrdien, 27.janvārī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā.

Lapas