Aktualitātes

09.06.2015 Zemkopības ministrija

Otrdien, 9. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Atbalsts ir noteikts 15 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā vienai mazajai saimniecībai.

09.06.2015 Satiksmes ministrija

Ministru kabinets (MK) akceptēja noteikumus, kuri aktualizē informāciju par 89 valsts autoceļu maršrutiem un valsts autoceļu maršrutā ietvertajiem pašvaldībām piederošajiem autoceļu posmiem.

09.06.2015 Satiksmes ministrija

Minētie noteikumi nosaka transportlīdzekļu pārbūves veikšanas kārtību, prasību noteikšanu transportlīdzekļu konstrukcijai un aprīkojumam pēc pārbūves, kā arī kārtību, kādā fiksējamas pārbūves rezultātā radušās izmaiņas transportlīdzekļu konstrukcijā un aprīkojumā un saņemams atzinums par pārbūvētā transportlīdzekļa atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām.

09.06.2015 Satiksmes ministrija

To paredz otrdien, 9.jūnijā, Ministru kabinetā  (MK) akceptētie grozījumi MK noteikumos nr.37 Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem  pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību”.

09.06.2015 Satiksmes ministrija

Ministru kabinets (MK) noteicis dzelzceļa speciālistu profesijas, kurās nodarbinātajiem nodrošinās papildpensijas uzkrājumu veidošanu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu.

09.06.2015 Valsts kanceleja

Otrdien, 9.jūnijā, valdība atbalstīja jauno valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtību, kas turpmāk līdzās atklātības kritērijam paredz nodrošināt pēc vienotiem principiem organizētus konkursus uz vadītāju amatiem valsts un pašvaldību iestādēs.

08.06.2015 Ministru prezidents

Pirmdien, 8.jūnijā, Ministru prezidente Laimdota Straujuma apmeklēja Daugavpils cietoksni un Marka Rotko centru,kā arī tikās ar Daugavpils pilsētas vadību. Vizītes ietvaros tika pārrunāti pilsētas ilgtermiņa attīstības plāni un kultūras loma pilsētas stratēģiskajā attīstībā.

08.06.2015 Valsts kanceleja

Rīga, 2015.gada 8.jūnijs. 11. un 12.jūnijā Rīgā notiks Eiropas publiskās pārvaldes tīkla (EUPAN) iestāžu vadītāju un arodbiedrību tikšanās, kuras laikā pārrunās dalībvalstu prioritātes publiskajā pārvaldē. Tajā Eiropas Savienības, Norvēģijas, Turcijas, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji izvērtēs Latvijas prezidentūras paveikto ES dalībvalstu publiskajā pārvaldē.

07.06.2015 Ministru prezidents

Ministru prezidente Laimdota Straujuma šodien, atklājot Latgales dziesmu svētkus,visus klātesošos sveica Daugavpils 740.gadadienā un Latgales dziesmu svētku 75.gadskārtā.

05.06.2015 Ministru prezidents

Piektdien, 5.jūnijā, Ministru prezidente Laimdota Straujuma tikās ar Rīgas Aktīvo Senioru Aliansi, Latvijas Senioru aliansi un Latgales reģionālo Senioru apvienību. Tikšanās laikā apvienību pārstāvji uzrunāja L.Straujumu par iespēju izveidot sociālo kompetenču centru, kas palīdzētu risināt dialogu ar tiem cilvēkiem, kas neatrodas darba tirgū – senioriem, jauniešiem, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lapas