14.12.2018
Ministru prezidents

M. Kučinskis: eirozonas budžeta nosacījumiem jābūt vienādiem visām dalībvalstīm

Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 14. decembrī, Briselē turpināja darbu Eiropadomē, kā arī piedalījās Eirosamitā.

Eiropadomes ietvaros Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītāji sprieda par jautājumiem, kas skar Vienoto tirgu, kā arī problemātiku saistībā ar dezinformāciju.
Latvija atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas komunikāciju par Vienoto tirgu un aicina turpināt analizēt esošos šķēršļus, īpaši pārrobežu pakalpojumu nozarē.

“Vienotais tirgus ir viens no ES stūrakmeņiem. Svarīga pilnvērtīga diskusija par šo jautājumu nākamajā gadā, lai novērstu jebkādas barjeras un vienotos par Vienotā tirgus tālāko integrāciju un nākotnes attīstību. Saredzu, ka Vienotā tirgus nākotnes vīzijai jābalstās uz lietotāju - cilvēku un uzņēmēju - vajadzību apmierināšanu.”

Savukārt attiecībā uz dezinformācijas novēršanas jautājumu M. Kučinskis pauda gandarījumu, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā ir iezīmēti nepieciešamie soļi, lai sagatavotos ļaunprātīgas ārējās iejaukšanās gadījumiem - tagad ir svarīgi savlaicīgi nodrošināt kopīgu situācijas monitoringu un analīzi. Ministru prezidents norāda, ka ir svarīgi panākt lielāku caurskatāmību un atbildīgumu no tiešsaistes platformām. Tās var darīt vairāk, lai aizsargātu privātos datus, mazinātu dezinformācijas izplatīšanos un izskaustu nelegālo saturu internetā. Tika norādīts, ka Eiropadomei regulāri jāatgriežas pie dezinformācijas tēmas, lai izvērtētu progresu jau pieņemto dokumentu un lēmumu ieviešanā, un nepieciešamības gadījumā dotu jaunus uzdevumus.

Briselē notikušajā Eirosamitā tika spriests par eirozonas budžetu. M. Kučinskis norāda, ka eirozonas budžets nedrīkst tikt veidots uz citu politiku, tostarp Kohēzijas politiku un kopējo lauksaimniecības politiku atbalstošā finansējuma samazināšanas rēķina. Eirozonas budžeta izmantošanas nosacījumiem jābūt tādiem, lai visām eirozonas valstīm, neatkarīgi no to ekonomiskās attīstības līmeņa, tiek nodrošinātas vienādas iespējas izmantot šo budžetu svarīgu objektu finansēšanai. Tāpat tika norādīts, ka Latvija nesaskata pievienoto vērtību dublēt pasākumus, kurus jau ir plānots finansēt no ES budžeta – jānosaka skaidri kritēriji un nošķīrums starp ES budžetu un Eirozonas budžetu.

Andrejs Vaivars
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tel.: 29228678
E-pasts: Andrejs.Vaivars@mk.gov.lv 

Dalīties