05.06.2014
Labklājības ministrija

LM plāno aktualizēt Profesiju klasifikatoru

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Radio”, piena pārstrādes ražošanas uzņēmumu, Centrālās statistikas pārvaldes un citu darba devēju priekšlikumiem Profesiju klasifikatorā plānots iekļaut jaunas profesijas dažādās jomās, t.sk., televīzijas /radio programmas direktors, televīzijas /radio raidījuma producents, ilgtspējīgas būvniecības inženieris, betonēšanas tehniķis, teksta ievadītājs, slieku audzētājs u.c. Jauno profesiju nosaukumu un kodu izmaiņas atspoguļotas noteikumu projekta pielikumā tabulas veidā.

Profesiju klasifikatora 1.pielikums izteikts jaunā redakcijā. Tajā iekļauti numerāciju punkti un apakšpunkti, kā arī pilnveidots klasifikācijas apraksts.

Vienlaikus Profesiju klasifikators papildināts ar 23 profesiju standartu projektiem, piemēram, Būvniecības tāmju inženieris, Betonētājs, u.c. Tie saskaņoti ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – Izstrādes stadijā esošie projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Profesiju klasifikatora mērķis ir uzskaitīt profesiju sarakstu, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

LM atgādina: ja darba devēji ir konstatējuši, ka no jaunā Profesiju klasifikatora ir izslēgtas uzņēmumam vajadzīgās profesijas vai arī tajā nepieciešams iekļaut jaunas profesijas, priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā darba devējiem jāiesniedz LM. Tie jāsūta uz oficiālo e-pasta adresi lm@lm.gov.lv.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, ir jānorāda profesijas nosaukums, pamatojums tās nepieciešamībai (amata apraksts, profesijas standarts u.c.), profesijas paredzamā vieta klasifikācijā, kā arī profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv

Dalīties