11.01.2019
Izglītības un zinātnes ministrija

Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē lems sporta budžeta sadalījumu 2019. gadā

Pirmdien, 2019. gada 14. janvārī, notiks šajā gadā pirmā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde, kurā lems par valsts budžeta programmas “Sports” sadalījumu 2019. gadā tajās apakšprogrammās, kurās saskaņā ar Sporta likumu nepieciešams padomes lēmums. 

Dotācijām valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu saimnieciskās darbības nodrošināšanai un investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem 2019. gadā kopumā plānots sadalīt vairāk nekā 8,2 milj. eiro, bet sporta federācijām un sporta pasākumiem – 2,9 milj. eiro.  Savukārt finansējums augstas klases sasniegumu sporta nodrošināšanai paredzēts 6,7 milj. eiro apmērā, bet dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā -  vairāk nekā pusmiljons eiro. Valsts sporta budžeta kopējais apmērs 2019. gadam ir 39 121 757 eiro.

Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde pirmdien, 14. janvārī, notiks Ministru kabineta Ministru prezidentu zālē 3.stāvā, Brīvības bulvārī 36. Sēde sāksies pēc Ministru kabineta komitejas sēdes, provizoriski plkst. 11.00.

Mediju iespējas: pirms padomes sēdes TV un foto iespējas, pēc sēdes – iespēja uzdot jautājumus sēdes dalībniekiem.

Iekļūšana Ministru kabineta ēkā ar pastāvīgās akreditācijas kartēm. Ja nepieciešama vienreizējā caurlaide, lūgums ne vēlāk kā 1 stundu pirms pasākuma sūtīt uz e-pastu: sabine.spurke@mk.gov.lv. Līdzi nepieciešams ņemt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti. 

Informējam, ka Jūsu dati tiks apstrādāti tikai konkrētā pasākuma vajadzībām. Datu uzglabāšanas laiks – līdz pasākuma beigām 14. janvārī. 

Izglītības un zinātnes ministrija
Komunikācijas nodaļa
Tel.: 67047704
E-pasts: prese@izm.gov.lv

Dalīties