14.10.2014
Finanšu ministrija

Izvērtēti ministriju pieprasījumi jaunajām politikas iniciatīvām

Otrdien, 14. oktobrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tiks skatīts informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām (JPI) 2015., 2016. un 2017. gadam, kurā analizēti ministriju iesniegtie pieprasījumi.

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes jaunajām politikas iniciatīvām 2015. gadā pieprasījušas 567,7 miljonus eiro, 2016. gadā – 942 miljonus eiro un 2017. gadā – 1 199,5 miljonus eiro. Kopumā Finanšu ministrijā (FM) un Pārresoru koordinācijas centrā (PKC) ministrijas, citas centrālās valsts iestādes, kā arī neatkarīgās institūcijas iesniedza 379 pieprasījumus JPI.

“Šajā laikā ir ļoti svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību Latvijas iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, vēlos uzsvērt, ka šim jautājumam, ko sekmīgi sākusi risināt šī valdība, jābūt arī nākamās valdības prioritāšu augšgalā, tas nevar palikt tikai priekšvēlēšanu laika lozungu līmenī. Tādēļ mans aicinājums arī nākamajai valdībai, pievērst šai problēmai īpašu uzmanību un sekmēt ienākumu nevienlīdzības mazināšanos,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Visvairāk līdzekļus nākamā gada budžetā papildus pieprasījusi Izglītības un zinātnes ministrija – 111,2 miljonus eiro 2015. gadā, 160,1 miljonu eiro 2016. gadā un 176,7 miljonus eiro 2017. gadā. Apjomīgu papildu finansējumu nākamo gadu budžetos pieprasījusi arī Veselības ministrija, attiecīgi 110,2 miljonus eiro, 223,6 miljonus eiro un 373,3 miljonus eiro, kā arī Satiksmes ministrija savu vajadzību nodrošināšanai 2015. gadā papildu pieprasījusi 91,1 miljonu eiro, 2016. gadā - 143,1 miljonu eiro un 2017. gadā - 172 miljonus eiro.

Visiem JPI pasākumiem tika vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, attiecīgi Nacionālajam attīstības plānam un Valsts aizsardzības koncepcijai. Tāpat izvērtēti arī pasākumi, kurus ministrijas iesniegušas administratīvās kapacitātes stiprināšanai.

Valdība uzdeva nozaru ministrijām pārskatīt un līdz šā gada 28. oktobrim iesniegt FM priekšlikumus par iespējamu pasākumu atlikšanu, kuru īstenošana bija paredzēta sākot no 2015. gada 1. janvāra.

Vienlaikus uzdeva arī sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, pagarinot spēkā stāšanās termiņu tiem normatīviem, kuru spēkā stāšanās ir paredzēta no 2015. gada 1. janvāra un kur noteikto normu finansēšanai nozaru ministriju budžeta bāzēs ir paredzēts finansējums.

Valdība noteica nozaru ministrijām sadarbībā ar savām kapitālsabiedrībām, ko statistika atzīst par piederīgām vispārējās valdības sektoram, izskatīt iespējas samazināt 2015. gada izdevumus.

Īpaši svarīgi ir nodrošināt, ka 2015. gada budžets tiek pieņemts un stājas spēkā līdz 2015. gada 1. janvārim. FM šobrīd strādā pie iespējamā budžeta sagatavošanas grafika un tas ir ļoti saspringts, lai iekļautos noteiktajā laikā, kas atbilst valdības uzdevumam iesniegt to MK līdz 10. novembrim jaunajai valdībai apstiprināšanai.

Informācijas sagatavotājs:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr.: 67083938, Maija.Straupmane@fm.gov.lv