14.04.2015
Satiksmes ministrija

Izskatīs Latvijas ostu attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektu

Trešdien, 15.aprīlī, notiks Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sēde, kuras darba kārtībā Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotais Latvijas ostu attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekts.

Latvijas ostu attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekts ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikti ostu attīstības mērķi, galvenie darbības virzieni, kā arī prioritātes to sasniegšanai.  Programmas mērķis ir uzturēt un saglabāt augsti attīstītas, starptautiskajiem standartiem atbilstošas Latvijas ostas, kuras ar veiksmīgu darbību ir iekļāvušās vienotajos transkontinentālos multimodālajos transporta koridoros, piedāvājot pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, palielinot apstrādājamo kravu apjomus un nodrošinot augstas kvalitātes pasažieru apkalpošanu.  Latvijas ostu mērķis ir nostiprināt līdera pozīcijas Baltijas valstu ostu vidū, saglabājot esošos kravu apjomus, kā arī piesaistot jaunas kravu plūsmas, kravu veidus un klientus.

LOTLP katru gadu izskata jautājumu par transporta informācijas sistēmu attīstību, izvērtējot paveikto 2014.gadā un plānojot rīcības un definējot prioritātes darbam 2015.gadā. Transporta informācijas sistēmu attīstība un moderno tehnoloģiju ieviešana transporta nozarē ir būtisks faktors transporta sistēmas attīstībā, veicinot tās konkurētspēju, operativitāti un pieejamību.

Sēdē tiks izskatīts ziņojums par tranzīta kravu pārvadājumu traucējošiem faktoriem, kā arī priekšlikumi pasākumiem to novēršanai. Sēdē plānots uzklausīt ziņojumu par  pasākumiem Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežšķērsošanas vietu caurlaides spēju palielināšanai un kravas transportlīdzekļu rindu samazināšanai.

LOTLP ir valdības izveidota institūcija, ko vada Ministru prezidents. Padome piedalās nozares politikas veidošanā, noteiktā kārtībā sniedzot priekšlikumus un atzinumus valdībai un citām institūcijām.

LOTLP sēdes ir atklātas, un tajās aicināti piedalīties plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Žurnālistus, kuri vēlas apmeklēt LOTLP sēdi 15.aprīlī, plkst. 10:00, Ministru kabineta Zaļajā zālē, aicinām līdz 15.aprīlim, plkst. 9:00 pieteikties Valsts kancelejas Komunikācijas departamentā pa tālruni 67082828, 67082902 vai sūtīt e-pastu uz prese@mk.gov.lv. Foto un TV iespēja tiek nodrošināta sēdes sākumā. Atbildes uz žurnālistu jautājumiem padomes locekļi sniegs pēc sēdes.

Papildu atgādinām, ka LOTLP  sēdes iespējams vērot arī attālināti - tiešsaistē: http://www.mk.gov.lv/lv/tiesraide.

 

Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67028013
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

Dalīties