19.08.2014
Izglītības un zinātnes ministrija

IZM izstrādātās profesionālās izglītības reformas veicinās tās konkurētspēju

Profesionālās izglītības prestiža celšanai un pieejamības veicināšanai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi vairākus nozīmīgus dokumentus, kuri turpmāk veicinās  profesionālās izglītības konkurētspēju.

Tie ietver Profesionālās izglītības likuma grozījumus, darba vidē balstītu mācību īpatsvara palielinājumu un IZM padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu optimizāciju.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete akcentē: “Mūsu uzdevums ir nodrošināt vidējās kvalifikācijas speciālistu sagatavotību un piemērotību sabiedrības un darba tirgus vajadzībām, saikni ar darba devēju. Tādēļ esam paredzējuši pasākumu kopumu profesionālās izglītības prestiža, pieejamības un pievilcības veicināšanai. Mēs esam piedāvājuši grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas pēc to akceptēšanas Saeimā nodrošinās gan Latvijas izglītības sistēmas atbilstību starptautiski atzītiem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem, gan profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju ciešāku sadarbību, gan pārmaiņas mācību organizācijā un, galvenais, -pārmaiņas mācību saturā.”

IZM izstrādātie un pagājušās nedēļas Ministru kabineta sēdē akceptētie Profesionālās izglītības likuma grozījumi paredz pakāpenisku pāreju uz salīdzināmību starptautiskā līmenī, ciešāku darba devēju saikni ar izglītību, kā arī profesionālās izglītības satura reformu, pietuvinot to aktuālajām darba tirgus prasībām. Lai nodrošinātu profesionālās izglītības attīstības nepārtrauktību, IZM ir aicinājusi minētos grozījumus izskatīt Saeimā steidzamības kārtā.  Grozījumi izstrādāti sadarbībā ar partneriem no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Amatniecības kameras.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, paužot atbalstu Profesionālas izglītības likuma grozījumiem, kuri paredz profesionālās izglītības satura reformas, tostarp organizēta, reprezentatīva darba devēju iesaiste profesionālajā izglītībā, respektīvi pāreja uz darba vidē balstītām mācībām, uzsver: “Labākais veids, kā nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, ir to īstenot darba vidē. Tas nozīmē mācīt tās profesijas, kurās būs darbs, un mācīt tā, lai ikviens ar šo kvalifikāciju spētu būt konkurētspējīgs darba tirgū.  Lai jaunieši izvēlētos profesionālo izglītību, ir jābūt aktuālam izglītības programmas saturam, darba devēju iesaistei, iespējai iziet kvalitatīvu praksi īstā darba vietā, kur pēc mācību beigām jaunietis varētu strādāt. Darba devēji sen ir gatavi iesaistīties profesionālajā izglītībā, jo kvalitatīvi un izglītoti darbinieki ir arī uzņēmējdarbības konkurētspējas jautājums.”  

Darba vidē balstītas mācības, kas kā pilotprojekts 2013./2014.mācību gadā uzsāktas sešās profesionālās izglītības iestādēs, sadarbojoties ar 29 darba devēju uzņēmumiem, ir guvušas gan starptautisku atzinību, gan veicinājušas  lielāku audzēkņu interesi. 2014./2015.mācību gadā darba vidē balstītu mācību īstenošanā plāno iesaistīties jau 22  profesionālās izglītības iestādēs, sadarbojoties ar 177 darba devējiem. No šīs sadarbības ieguvēji būs arī darba devēji, jo viņi saņems kvalificētu darbaspēku, kas būs apmācīts darbam konkrētā uzņēmumā. Informatīvajā ziņojumā “Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā” darba vidē balstītu mācību ieviešana ir noteikta kā prioritārs izglītības un nodarbinātības jautājums gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Informatīvais ziņojums “Par paveikto Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijā un resursu efektīvā izmantošanā, turpinot strukturālās reformas laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam” šodien, 19.augustā tika izskatīts Ministru kabineta sēdē. Tas paredz profesionālās izglītības iestāžu tīkla konsolidēšanu, nodrošinot vairāku  tipu profesionālās izglītības iestāžu pastāvēšanu. Īstenojot IZM padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla pilnveidi, jau līdz šim lielākos centros ir apvienotas vairākas profesionālās izglītības iestādes, meklēti risinājumi nelielas izglītības iestādes nodotas pašvaldībām, stiprināta profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) kapacitāte. 

Konkurētspējīgi nodrošināt visaugstākā līmeņa izglītību un piesaistīt ES fondu līdzekļus vislabāk spēj spēcīgi izglītības centri, kuros apvienoti gan materiālie, gan intelektuālie resursi. Tādēļ IZM turpinās stiprināt un attīstīt profesionālās izglītības kompetences centrus, kas spēj nodrošināt ciešu saikni ar darba devējiem, tostarp Latvijas reģionos, kur atrodas konkrētās izglītības iestādes. Pašlaik Latvijā kopā ir 12 profesionālās izglītības iestādes, kuras ieguvušas PIKC statusu.

Likumprojekts “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” ir pieejams MK mājaslapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40319532&mode=mk&date=2014-08-12

MK mājaslapā pieejams arī:

Informatīvais ziņojums “Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā”: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40319533&mode=mk&date=2014-08-12

Informatīvais ziņojums “Par paveikto Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijā un resursu efektīvā izmantošanā, turpinot strukturālās reformas laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam”: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40329563&mode=mk&date=2014-08-19

 

Edīte Olupe
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vadītājas vietniece
prese@izm.gov.lv
67047834
www.izm.gov.lv

Dalīties