28.04.2015
Valsts kanceleja

Informēs NVO par gatavošanās gaitu Austrumu partnerības samitam Rīgā

Trešdien, 29.aprīlī, Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē Ārlietu ministrija informēs par gatavošanās gaitu Austrumu partnerības samitam, tostarp par NVO sektoram nozīmīgiem pasākumiem, kas norisināsies samita ietvaros.

Rīgā, 21.-22. maijā norisināsies viens no gaidītākajiem un nozīmīgākajiem pasākumiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros- Austrumu partnerības samits, kura ietvaros tiek organizēta arī Austrumu partnerības pilsoniskās sabiedrības konference ar augsta līmeņa lēmumu pieņēmēju, ES amatpersonu, pētnieku un domnīcu pārstāvju iesaistīšanos. Konference un darba grupu diskusijas tiek rīkotas ar mērķi diskutēt par pilsoniskās sabiedrības lomas īstenošanas stratēģiju.

Savukārt Pārresoru koordinācijas centra pārstāve informēs klātesošos par jauno attīstības plānošanas regulējumu, kas tika izstrādāts ar mērķi pilnveidot normatīvo regulējumu attiecībā uz politikas plānošanas dokumentu veidiem, apjomu un saturu. Jaunais regulējums paredz izmaiņas, kas uzlabos dokumentu izstrādāšanas kvalitāti un sagatavošanas gaitu, tostarp to, ka pamatnostādņu, plānu un konceptuālu ziņojumu kopsavilkumā tiks ietverta arī informāciju par sabiedrības līdzdalību dokumenta izstrādē.

Memoranda padomes sēde notiks MK, Ministru prezidentu zālē, plkst. 11.00. Mediju iespējas: foto, video tikšanās sākumā, kā arī mediju līdzdalība sēdē.  

Ar Memoranda padomes 29.aprīļa sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: http://ejuz.lv/3g9 Plašāka informācija par NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi: http://ejuz.lv/b5

 

Laura Titāne
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082929
E-pasts: laura.titane@mk.gov.lv

Dalīties