12.01.2015
Finanšu ministrija

Infografika: Kur paliek nodokļos samaksātie līdzekļi?

Ar līdzekļiem, ko samaksājam nodokļos, mēs nodrošinām sev sociālās garantijas, valsts pabalstus, kā arī uzkrājam savai vecuma pensijai. Tāpat palīdzam, lai mūsu bērniem būtu pieejama kvalitatīva bezmaksas izglītība. Šie līdzekļi tiek ieguldīti arī valsts drošībā, vides aizsardzībā, satiksmes uzlabošanā, veselības aprūpē un citu nozaru dzīvotspējā un attīstībā.

Lai rastu atbildi uz vienmēr aktuālo jautājumu “Kur paliek mūsu nodokļos samaksātā nauda?”, aicinām aplūkot infografiku, kurā attēlots, cik tiek novirzīts nozarēm no viena nodokļos samaksātā eiro.

Kā jau iepriekš tika ziņots, 2015. gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi ir 7,3 miljardu eiro apmērā, savukārt izdevumi 7,5 miljardu eiro apmērā. Konsolidētā kopbudžeta (ieskaitot atvasināto publisko personu budžetu un pašvaldību budžetu) ieņēmumi 2015. gadā ir 8,9 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi 9,2 miljardi eiro.

Vispārējās valdības budžeta deficīts atbilstoši Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmai šogad ir 1% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Finanšu ministrija plāno, ka vispārējās valdības budžeta deficīts 2015. – 2017. gadam nepārsniegs pieļaujamo deficīta, kas izriet no strukturālās budžeta bilances mērķa, apmēru: 2015. gadā 1% no IKP; 2016. gadā 0,9% no IKP un 2017. gadā 0,7% no IKP (pēc Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas metodoloģijas).

Saskaņā ar vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2015. – 2017. gadam šogad ekonomikas izaugsme tiek plānota 2,8% apmērā, bet 2016. un 2017. gadā attiecīgi 3,3% un 3,6%. Tomēr, ņemot vērā lielo nenoteiktību ārējā ekonomiskajā vidē, makroekonomiskās attīstības scenārija riski ir vairāk lejupvērsti.

Dalīties