13.01.2018

Iespēja pieteikties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda parakstīšanai

Līdz 24. janvārim nevalstiskajām organizācijām ir iespēja pieteikties Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memoranda parakstīšanai, kas ļauj piedalīties un paust viedokli par NVO darbībai un attīstībai svarīgiem jautājumiem.

Memoranda padomes sēžu darba kārtībā tiek iekļauti jautājumi, kas ietekmē NVO sektora darbību un attīstību, tiek diskutēts par finansējuma pieejamību NVO no valsts budžeta un ārvalstu finanšu instrumentiem, apspriestas sabiedrības līdzdalības iespējas. Memoranda padome arī deleģē dažādus NVO pārstāvjus dalībai valsts pārvaldes institūciju veidotos līdzdalības formātos – padomēs, darba grupās, projektu vērtēšanas komisijās u.c.  

Memoranda parakstīšana ar 57 NVO dalību notika 2005. gada 15. jūnijā. Šobrīd memorandu parakstījušas vairāk kā 400 organizācijas. Memorands izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

2018. gadā Memoranda padomes dienas kārtībā būs Nevalstisko organizāciju ētikas kodeksa izstrāde un apstiprināšana, valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” īstenošanas ietvaros sasniegtie rezultāti un turpmākā darbība un citi sektoram svarīgi jautājumi. Valsts kanceleja kopā ar Memoranda padomi rīkos arī ikgadējo konferenci, sekmējot diskusijas par sabiedrības līdzdalības iespēju kvalitatīvu nodrošināšanu.

Lai pieteiktos Memoranda parakstīšanai 31. janvāra sēdē, jānosūta informācija par pārstāvēto organizāciju, pārstāvja, kurš organizācijas vārdā parakstīs Memorandu, vārdu, uzvārdu un amatu uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv. Ja ir radušies jautājumi, lūgums zvanīt Memoranda padomes sekretariātam uz tālr. 67082949.

 

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante

Zane Legzdiņa-Joja

tālrunis 67082949

e-pasts: Zane.Legzdina@mk.gov.lv

Dalīties