02.09.2014
Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrijai piešķir 712 000 eiro izdevumu segšanai Zolitūdes traģēdijas vietā

Otrdien, 2.septembrī, Ministru kabinets (MK) izdeva rīkojumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, kas paredz piešķirt Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai 711 531 euro, lai segtu izdevumus par ēkas būvkonstrukciju nostiprināšanu, būvgružu un lietisko pierādījumu pārvietošanu, kā arī videonovērošanas aparatūras uzstādīšanu un tās darbības nodrošināšanu Zolitūdes traģēdijas vietā Priedaines ielā 20, Rīgā.

MK 2013.gada 18.decembra rīkojums Nr.648 “Par publisko iepirkumu attiecībā uz būvkonstrukciju nostiprināšanu, būvgružu pārvietošanu un apsardzes nodrošināšanu Priedaines ielā 20, Rīgā” saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu paredz atļauju Iekšlietu ministrijai bez iepirkuma procedūras izsludināšanas nostiprināt būvkonstrukcijas, pārvietot būvgružus un nodrošināt apsardzi šajā objektā, lai nodrošinātu būtisku valsts interešu aizsardzību un notikuma vietas norobežošanu un apsardzi izmeklēšanas interesēs, kā arī neatliekamu pierādījumu iegūšanu un nostiprināšanu.

2013.gada 28.decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “Āboltiņa būvuzņēmums AG” par pagaidu būvkonstrukcijas izbūvi un projektēšanu Rīgā, Priedaines ielā 20, un 2014.gada 17.jūnijā par pagaidu būvkonstrukciju projektēšanu, izbūvi un demontāžu uzsāktā kriminālprocesa ietvaros. 2014.gada 6.martā un 8.aprīlī noslēgti būvdarbu līgumi ar SIA “Security LV” par videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu, bet 2014.gada 21.jūlijā noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “A.K.7” par krimināllietā izņemto lietisko pierādījumu pārvietošanu uz to glabāšanas vietu.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar minētajiem uzņēmumiem, līgumos noteiktie darbi ir izpildīti un līdz ar to izdevumus par faktiski paveiktajiem darbiem sedza no Nodrošinājuma valsts aģentūras budžeta. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Nodrošinājuma valsts aģentūrai nepieciešams papildu finansējums, lai segtu par pagaidu būvkonstrukcijas nostiprināšanu, būvgružu, lietisko pierādījumu pārvietošanu, kā arī videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu saistītos faktiskos izdevumus.

 

 

Sagatavoja:
Gunita Sapožņikova
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67219191, mob: 28699783
E-pasts: gunita.sapoznikova@iem.gov.lv

Dalīties