02.09.2014
Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrija nodrošinās Rucavas muitas punkta un Grenctāles robežkontroles punkta būvju demontāžu

Otrdien, 2.septembrī, Ministru kabinets (MK) izdeva rīkojumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", kas paredz piešķirt Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai 173 890 euro, lai segtu izdevumus par Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Rucavas muitas punkts” un „Grenctāles robežkontroles punkts” sastāvā esošo būvju demontāžu. 

Rīkojums izdots, lai īstenotu MK 2014.gada 15.aprīļa sēdē doto uzdevumu  par būvju demontāžu Rucavas muitas punktā un Grenctāles robežkontroles punktā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas prasībām, kas reglamentē brīvu personu pārvietošanos pār Šengenas robežām, kā arī nosaka prasības nodrošināt šķēršļu likvidēšanu netraucētai satiksmes plūsmai uz autoceļiem robežas šķērsošanas vietās pie iekšējām robežām.

Līdz ar to iepriekš minētās būves vairs netiek izmantotas tām paredzētajiem mērķiem un nav nepieciešamas Valsts robežsardzes funkciju izpildei.

Lai īstenotu noteikto uzdevumu par būvju demontāžu Rucavas muitas punktā un Grenctāles robežkontroles punktā, tika veikta nepieciešamā iepirkuma procedūra un saskaņā ar tās rezultātiem minēto būvju demontāžas projektēšanu un ēku nojaukšanu plāno veikt SIA “Mārupes ceļinieks”.

 

 

Sagatavoja:
Gunita Sapožņikova
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67219191, mob: 28699783
E-pasts: gunita.sapoznikova@iem.gov.lv

Dalīties