29.09.2015
Ministru Kabinets

Franču valodu katru gadu varēs mācīties aptuveni 280 valsts iestāžu darbinieki

Otrdien, 29. septembrī, valdība atbalstīja jaunā sadarbības memoranda parakstīšanu ar Starptautisko Frankofonijas organizāciju par franču valodas apmācībām valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem. Tas nozīmē, ka 2008.gadā aizsāktā sadarbība turpināsies līdz 2018.gadam un ik gadu aptuveni 280 valsts iestāžu darbinieki varēs mācīties franču valodu.

Memoranda īstenošanas ietvaros paredzēti franču valodas ekstensīvie kursi, intensīvās valodas apmācības nodarbības, kā arī tematiskie nozaru semināri, tādējādi sagatavojot valsts iestāžu darbiniekus darbam ar starptautiskiem jautājumiem vienā no ES izplatītākajām darba valodām un paaugstinot personāla profesionālās zināšanas.

Latvija kopš 2008.gada ir Starptautiskās Frankofonijas organizācijas (SFO) novērotājvalsts. Šis statuss nodrošina Latvijas un SFO valstu sadarbību gan divpusējā, gan daudzpusējā formātā. Daļa no saistībām, ko Latvija uzņēmusies pievienojoties organizācijai, ir franču valodas apguve un tās pielietojuma veicināšana valsts pārvaldē.

Memorands paredz, ka SFO piešķir dotāciju franču valodas apmācību programmas īstenošanai, kas nepārsniedz 50% no apmācību izmaksu kopsummas, bet pārējos izdevumus novērotājvalstis līdzfinansē no valsts budžeta līdzekļiem. Franču valodas apmācībām 2015.-2018.gadā nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma daļa ir 12 520 euro 2015.gadā un 217 866 euro periodam no 2016. līdz 2018.gadam.

Paredzēts, ka SFO un Latvijas valdības izstrādātā Sadarbības memoranda parakstīšana notiks šī gada 10.oktobrī Erevānā, piedaloties visām partnervalstīm. 2014.gada decembrī noslēdzās 2011.gadā parakstītais memorands par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs.

Plašāk par noteikumu projektu un sadarbības memorandu: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40369662&mode=mk&date=2015-09-29

 

Informāciju sagatavoja
Lita Juberte
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālrunis: 67082919; 28803639
E-pasts: lita.juberte@mk.gov.lv

Dalīties