30.08.2014
Valsts kanceleja

Eiropadome vienojas par ES augsto amatu nominācijām

30. augusta ārkārtas Eiropadomē par Eiropadomes priekšsēdētāju Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītāji iecēla pašreizējo Polijas premjerministru Donaldu Tusku (Donald Tusk), tā noslēdzot sarunas par ES augsto amatu nominācijām. Par ES Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos iecelta pašreizējā Itālijas Ārlietu ministre Federika Mogerīni (Federica Mogherini).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma atzinīgi vērtē panākto vienošanos, kas tika sasniegta plašāka kompromisa ietvaros, ņemot vērā dažādās ES dalībvalstu intereses, kā arī izpildot ģeogrāfiskos, politiskās piederības un dzimuma līdzsvara kritērijus.

“Apsveicu Polijas premjerministru ar jaunajiem izaicinājumiem un novēlu turpmākos divarpus gadus šajā amatā pilnībā izmantot savu iepriekš gūto pieredzi, lai pieņemtu pareizākos lēmumus ES attīstībai,” teica Ministru prezidente. Viņa arī uzsvēra, ka sarunu gaitā Latvija bija ieturējusi skaidru pozīciju, ka kādu no augstajiem amatiem jāieņem pārstāvim no ES dalībvalstīm, kas ES pievienojušās kopš 2004.gada.

Ministru prezidente arī uzsvēra lielo atbildību, kas saspringtajā ģeopolitiskajā situācijā ir ES Augstajam pārstāvim un novēlēja F.Mogerīni veiksmi un izturību, veidojot tādu ES ārpolitiku, kas ņemtu vērā visu ES dalībvalstu prioritārās intereses.

Ņemot vērā šī gada 27.jūnijā panākto vienošanos par ES stratēģiskajām prioritātēm, valstu un valdību vadītāji atkārtoti atgādināja, ka ES darba kārtībā nepieciešams likt uzsvaru uz nodarbinātību, ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju veicinošiem pasākumiem.

Eiropadomes priekšsēdētāja amats tika izveidots 2009. gadā līdz ar Lisabonas līguma pieņemšanu un lēmumu izveidot Eiropadomi kā atsevišķu ES institūciju. Eiropadomes sanāksmes, kas tiek sasauktas vismaz divas reizes pusgadā, ir augstākā līmeņa politiskais forums, kura funkcija ir identificēt ES politiskās prioritātes un definēt vispārējus tālākās rīcības virzienus.

ES Augstais pārstāvis īsteno ES kopējo ārlietu un drošības politiku, veicina šīs politikas attīstību un īsteno to saskaņā ar Eiropadomes piešķirtajām pilnvarām, kā arī vada Ārlietu padomi. ES Augstais pārstāvis ir viens no Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem.

FOTO: https://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157646620531000/

Džeina Tamuļeviča
Ministru prezidentes preses sekretāre
Tālr.: +371 29782012
E-pasts: Dzeina.Tamulevica@mk.gov.lv

Dalīties