21.12.2016
Valsts kanceleja

Diskusijā apspriež Atvērtās pārvaldības partnerības Nacionālā rīcības plāna izstrādi

Valsts institūciju un nevalstisko partneru pārstāvji Valsts kancelejā tikās diskusijā 20.decembrī, lai apspriestu Atvērtās pārvaldības partnerības Trešā Nacionālā rīcības plāna izstrādi.

Diskusijas laikā Valsts kancelejas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī domnīcas “Providus” un sabiedrības līdzdalības platformas “ManaBalss.lv” pārstāvji dalījās atziņās par Atvērtās pārvaldības partnerības 4. Ikgadējā samita norisi Parīzē, kura laikā tika aplūkoti izaicinājumi, kas saistīti ar e-pārvaldi, valsts institūciju atklātību, ētiku valsts pārvaldē un citi temati.

Valsts kancelejas eksperte Inese Kušķe iepazīstināja ar Latvijas dalību Atvērtās partnerības iniciatīvā, savukārt domnīcas “Providus” vadošā pētniece Iveta Kažoka dalījās ar labo praksi sabiedrisko organizāciju iesaistīšanās Atvērtās pārvaldības partnerības nacionālo plānu izstrādē un ieviešanā.

Diskusijas dalībnieki pārrunāja labo praksi citās valstīs un galvenos izaicinājumus atvērtās pārvaldības jomā Latvijā, tostarp publiskajos iepirkumos, valsts un pašvaldību budžetu izlietojuma atklātumu, lobēšanas atklātību un aktīvāku sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā. Plāna ietvaros Latvijai jāuzņemas ieviest no 5 līdz 15 iniciatīvām, kas veicinātu atklātību, sabiedrības līdzdalību, digitalizāciju un cīņu pret korupciju.

Plāna izstrādē tiks aicinātas iesaistīties gan atbildīgās valsts institūcijas, gan pašvaldību pārstāvji, kā arī īpaši aicināti līdzdarboties nevalstiskie partneri un citas ieinteresētās puses.

Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership) ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt atvērtu pārvaldību. Latvija piedalās Atvērtās pārvaldības partnerības formātā kopš 2011.gada, un nacionālā kontaktpunkta funkcijas kopš 2016.gada veic Valsts kanceleja.

 

Informāciju sagatavoja:
Eduards Ozoliņš
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultants
Tālrunis: 67082929; 26127917
E-pasts: eduards.ozolins@mk.gov.lv

 

Dalīties