12.08.2014
Izglītības un zinātnes ministrija

Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai piešķir profesionālās izglītības kompetences centra statusu

Valdība šodien, 12.augustā, atbalstīja profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai. Līdz ar jauno statusu vidusskolai no 2014.gada 1.septembra noteikts atbilstošs nosaukums – Rēzeknes Tehnikums.

Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas kvalitātes rādītāju atbilstību noteiktajiem kritērijiem ir atzinusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidotā novērtēšanas komisija, kas secinājusi, ka vidusskola kvalificējas kompetences centra statusam.

Lai profesionālās izglītības iestāde iegūtu kompetences centra statusu, profesionālo kvalifikāciju ieguvušo skolas audzēkņu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vērtējums pēdējo divu gadu laikā nedrīkst būt zemāks par septiņām ballēm, bet no vidusskolas atskaitīto audzēkņu skaits nedrīkst pārsniegt 8%.

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola nodrošina autotransporta, būvdarbu, datorzinātņu, ēdināšanas, pārtikas produktu tehnoloģiju nozarēs strādājošo profesionālo tālākizglītību un pilnveidi, sadarbojoties ar nozares komersantiem un darba devēju organizācijām un apvienībām. Vienlaikus skola veic reģionālā un nozares metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas, nodrošinot arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču vērtēšanu.

Atbilstoši Profesionālās izglītības likumam, iegūstot profesionālās kompetences centra statusu, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola  iegūs  jaunu nosaukumu - Rēzeknes Tehnikums.

Profesionālo vidējo izglītību tādās izglītības programmās kā pārtikas produktu tehnoloģija, viesnīcu pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi, būvdarbi, autotransports, programmēšana un datorsistēmas iegūst 924 no 1105 Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas audzēkņiem.

Šobrīd profesionālās izglītības kompetences centra statuss ir piešķirts 11 profesionālās izglītības iestādēm. Austrumlatgales Profesionālā vidusskola ir pirmā profesionālās izglītības iestāde Latgales reģionā, kas atbilst profesionālās izglītības kompetences centra statusam. Lai turpinātu veidot konkurētspējīgu izglītības piedāvājumu reģionā, IZM aicina Rēzeknes Tehnikumu un Rēzeknes Augstskolu turpināt un paplašināt savstarpējo  sadarbību.

Profesionālās izglītības stiprināšana ir viena no IZM prioritātēm, kas tiek īstenota, attīstot profesionālās izglītības kompetences centrus un tādejādi nodrošinot kvalitatīvu profesionālo izglītību gan lielajās pilsētās, gan reģionos.

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” ir pieejams MK mājaslapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40326156&mode=mk&date=2014-08-12

 

Kristīne Keiča
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
67047804
www.izm.gov.lv

Dalīties