26.08.2014
Veselības ministrija

Atļauj slēgt līgumu par operatīvā medicīniskā transporta un to vadītāju pakalpojuma iepirkumu uz 7 gadiem

Šodien, 26.augustā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts rīkojuma projekts, kas paredz atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) slēgt līgumu uz septiņiem gadiem par operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu un to vadītāju pakalpojumu nodrošināšanu.

Ņemot vērā to, ka NMPD rīcībā nav pietiekami resursi pilnīgai operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu parka un infrastruktūras izveidei, kā arī  nav paredzams, ka šādi resursi tuvākajā laikā varētu tikt piešķirti, ir nepieciešams savlaicīgi veikt iepirkuma procedūru, lai varētu izvēlēties transporta un NMP auto vadītāju pakalpojumu sniedzēju.

Līguma termiņa noteikšana uz 7 gadiem palielinās iespēju konkursā par ārpakalpojuma sniegšanu piedalīties iespējami lielākam pretendentu skaitam, jo tas ļaus pretendentiem plānot pakalpojuma nodrošināšanu un investīciju atmaksu 7 gadu laikā. Tādējādi NMPD varētu saņemt saimnieciski izdevīgāku ārpakalpojuma cenu.

Plānots, ka finansējuma apjoms ārpakalpojuma nodrošināšanai uz 7 gadiem tiks precizēts pēc iepirkumu procedūras rezultātiem atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem un NMPD budžetā paredzētajam finansējumam operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu un to vadītāju pakalpojuma nodrošināšanai.

 

 

VM Komunikācijas nodaļa;
Oskars Šneiders;
Tālrunis: 67876008; 26378959,
 e-pasts: prese@vm.gov.lv

Dalīties