05.12.2014
Finanšu ministrija

Ar minimālās algas celšanu veiks izmaiņas atlīdzības likumā

Piektdien, 5. decembrī, Ministru kabineta (MK) ārkārtas sēdē tika izskatīti un apstiprināti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Izmaiņas veiktas, ņemot vērā valdības pieņemto lēmumu paaugstināt minimālo mēneša darba algu ar 2015. gada 1. janvāri.

Likumprojekts paredz precizēt atlīdzības likumā noteikto 1.-4.mēnešalgu grupai atbilstošo maksimālo mēnešalgu, sabalansējot tās ar minimālas darba algas pieaugumu.

Saeimā 2014. gada 23. oktobrī tika pieņemti grozījumi Darba likumā, kas precizē vidējās izpeļņas aprēķinu gadījumos, kad pēdējo sešu vai vairāk mēnešu laikā amatpersona (darbinieks) nav pildījusi amata (dienesta, darba) pienākumus, vai ir bijusi nodarbināta institūcijā mazāk par sešiem mēnešiem pēc vismaz 12 mēnešu ilgas attaisnotas prombūtnes. Likumprojekts paredz, ka šādās situācijās vidējā izpeļņa tiks aprēķināta no darba samaksas par to periodu, kurā darbinieks ir strādājis. Tādējādi tiks novērsta situācija, kad amatpersonai (darbiniekam), kura atgriezusies no ilgstošas prombūtnes, kuras laikā tai nav aprēķināta darba samaksa, mēneša vidējā izpeļņa tika pielīdzināta spēkā esošajai minimālajai mēneša darba algai.

Tāpat likumprojekts precizē regulējumu, kas attiecas uz piešķiramo atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas. No nākamā gada 1. janvāra atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas varēs piešķirt darbiniekam, kurš kā audžuģimene vai aizbildnis aprūpē bērnu, un darbiniekam, kurš atbilstoši bāriņtiesas lēmumam faktiski kopj un audzina citas personas bērnu. Tāpat šādu atvaļinājumu varēs piešķirt darbiniekam, kurš pilda dienestu Latvijas Republikas Zemessardzē, ja par to ir saņemta informācija no Zemessardzes vienības komandiera.

Jau ziņots, ka MK 2014. gada 12. novembra sēdē nolemts par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu ar 2015. gada 1. janvāri no 320 uz 360 eiro.

Likumprojektu skatīt MK mājaslapā.

 

Ieva Pužule

Komunikācijas departamenta vecākā referente

Tālr.: 67095405, Ieva.Puzule@fm.gov.lv

Dalīties