20.12.2016
Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Apstiprināts Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2016. – 2018. gadam

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, šodien, 2016.gada 20.decembrī, valdība apstiprinājusi Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānu 2016. – 2018.gadam.

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2016. – 2018.gadam.

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns ir politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai nodrošinātu Dziesmu un deju svētku ciklisku norisi un savlaicīgu to sagatavošanas procesu. Plānā līdz 2018.gadam noteikti Latvijas valsts simtgades Dziesmu un deju svētku sagatavošanai un īstenošanai nepieciešamie soļi, atbildīgās institūcijas un finansējuma sadale. Tāpat šī plāna ietvaros paredzēts uzsākt gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā.      

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāna mērķis ir saglabāt, attīstīt un nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas - UNESCO starptautiski atzīta Cilvēces un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba - ilgtspējas faktorus. Plāns izstrādāts, sadarbojoties Kultūras ministrijai un Latvijas Nacionālajam kultūras centram ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru, kā arī citām Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā iesaistītajām pusēm.

Nākamie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē 2018.gadā. Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies piecu gadu periodā no 2017.gada aprīlim līdz 2021.gada janvārim, aptverot galvenos ar Latvijas valsts izveidi un nostiprināšanos saistītos notikumus. Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs koordinē simtgades svētku sagatavošanas darbu. Par simtgades atzīmēšanas virsmērķi noteikta Latvijas sabiedrības valstsgribas, piederības sajūtas un mīlestības pret savu zemi stiprināšana, veicinot pašorganizējošus procesus un sadarbību. Valsts prezidents Raimonds Vējonis ir Latvijas simtgades svinību patrons.

 

Inga Bika
Latvijas Nacionālā kultūras centrs
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67228985
inga.bika@lnkc.gov.lv

Dalīties