16.10.2014
Valsts kanceleja

Aicina iesaistīties valsts iestāžu vadītāju atlases kārtības izstrādē

Ceturtdien, 16.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Valsts kancelejā izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas noteiks valsts tiešās pārvaldes iestādes vadītāju, kas ieņem ierēdņu amatu, atlases plānošanas, prasību izvirzīšanas un pretendentu novērtēšanas kārtību.

Eksperti, NVO un valsts institūcijas ir aicinātas izteikt priekšlikumus par valsts iestāžu vadītāju atlases turpmāko kārtību.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane uzsver, ka noteikumu projekts paredz būtiskas izmaiņas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasē - atbilstoši starptautiskajai praksei, padarot to atklātāku un profesionālāku, kā arī mazinot korupcijas riskus. „Atlases mērķis ir no iestādes vadītāju amata pretendentu vidus atlasīt profesionālus, motivētus un godīgus speciālistus, kas nodrošinās efektīvu un uz rezultātu orientētu valsts pārvaldību”, min E.Dreimane.

Vienoti atlases kritēriji tiks noteikti no 2014.gada, un centralizēta augstākā līmeņa vadītāju atlase būs jāveic no 2015.gada 1.septembra.

Valsts kanceleja jau iepriekš informēja, ka līdz šim tikai atsevišķos gadījumos valsts iestāžu augstākā līmeņa vadītāji izvēlēti pēc augstākajiem profesionalitātes un atklātības standartiem, jo kopumā valsts iestāžu vadītāju atlase bija katras iestādes kompetencē un ar Valsts kanceleju tika saskaņoti tikai ierēdņa amata pārbaudes kritēriji. Tomēr līdzšinējā prakse liecina, ka šāds regulējums, kad katra ministrija rīko iestāžu vadītāju atlases procesu, neveicina vienotu pieeju un labās prakses pārmantojamību, ne arī resursu efektīvu izmantošanu.

 

Sabīne Spurķe
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr.: 67082987, 26606554
E-pasts: sabine.spurke@mk.gov.lv

Dalīties