Atjaunots: 12.02.2016

Uzraudzības ziņojumi

Valsts kanceleja periodiski (reizi pusgadā) sagatavo ziņojumus par tās pārraudzībā esošo Eiropas Savienības fondu pasākumu un aktivitāšu ieviešanas progresu, ko iesniedz Finanšu ministrijā kā Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē:

2015

Valsts kancelejas sniegtā informācija par Eiropas Savienības fondu pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.07.2015. līdz 31.12.2015. - apkopotā veidā pieejama ES fondu tīmekļa vietnēs: http://www.esfondi.lv/es-fondu-finansu-progress un http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam.

2014

Valsts kancelejas sniegtā informācija par Eiropas Savienības fondu pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.07.2014. līdz 31.12.2014. - apkopotā veidā pieejama ES fondu tīmekļa vietnēs: http://www.esfondi.lv/page.php?id=909 un http://www.esfondi.lv/page.php?id=667

Valsts kancelejas sniegtā informācija par Eiropas Savienības fondu pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.01.2014. līdz 30.06.2014. - apkopotā veidā pieejama ES fondu tīmekļa vietnēs: http://www.esfondi.lv/page.php?id=909 un http://www.esfondi.lv/page.php?id=667.

2013

Valsts kancelejas sniegtā informācija par Eiropas Savienības fondu pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.07.2013. līdz 31.12.2013. apkopotā veidā pieejama ES fondu tīmekļa vietnēs: http://www.esfondi.lv/page.php?id=909 un http://www.esfondi.lv/page.php?id=667

Valsts kancelejas sniegtā informācija par Eiropas Savienības fondu pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.01.2013. līdz 30.06.2013. - apkopotā veidā pieejama ES fondu tīmekļa vietnēs: http://www.esfondi.lv/page.php?id=909 un http://www.esfondi.lv/page.php?id=667.

2012

Informācija par pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.07.2012. līdz 31.12.2012.

Informācija par pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.01.2012. līdz 30.06.2012.

2011

Informācija par pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.07.2011. līdz 31.12.2011.

Informācija par pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.01.2011. līdz 30.06.2011.

2010

Informācija par pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.07.2010. līdz 31.12.2010.

Informācija par pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.01.2010. līdz 30.06.2010.

2009

Informācija par pasākumu un aktivitāšu īstenošanas un finanšu progresu par pārskata periodu no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.

Valsts kancelejas ziņojums par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par pārskata periodu no 01.04.2009. līdz 30.06.2009.

Valsts kancelejas ziņojums par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par pārskata periodu no 01.01.2009. līdz 31.03.2009.

2008

Valsts kancelejas ziņojums par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par pārskata periodu no 01.10.2008. līdz 31.12.2008.