Atjaunots: 16.01.2015

Uzņēmējiem

Jēkabpils uzņēmēju biedrība stiprina sadarbību ar pašvaldību un konsultē jaunos uzņēmējus
Jēkabpils uzņēmēju biedrība, izvērtējot līdzšinējo darbību, nosaka jaunus rīcības virzienus, iesaistās dialogā ar pašvaldību, uzrunā jaunus biedrus un rada interesi potenciālajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbību. Lasīt vairāk

Vienkāršo administratīvās procedūras un mazina prasības

Ieklausoties pētnieku un sabiedrības viedoklī, Valsts kanceleja veic konsekventus pasākumus administratīvā sloga samazināšanai. Lasīt vairāk.

ISO sertifikāts Mērsraga ostai palīdz konkurences cīņā 
Mērsraga ostas pārvalde ievieš kvalitātes vadības sistēmu ostas darbā un iegūst ISO sertifikātu. Tas ļauj piesaistīt ārvalstu investorus un jaunus klientus. Lasīt vairāk.

Pētījums palīdz attīstīt Rēzeknes novada rūpnieciskās teritorijas
Lai piesaistītu investorus piepilsētas rūpniecisko teritoriju attīstībai, Rēzeknes novada dome veic inovatīvu pētījumu, kas sniedz vērtīgu informāciju par nepieciešamajiem ieguldījumiem infrastruktūrā. Lasīt vairāk

LDDK ieklausās reģionu uzņēmēju viedoklī un sniedz atbalstu
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) atbalsta reģionālos uzņēmējus, sniedz konsultācijas par normatīvajiem aktiem, attīsta to sadarbību ar pašvaldībām un aicina apvienoties, lai veicinātu viedokļu apmaiņu. Lasīt vairāk.

Taupām uzņēmēju laiku – vienlaikus var reģistrēt uzņēmumu un reģistrēt to PVN maksātāju reģistrā
Šobrīd jau, iespējams, aizmirsies tas, ka kādreiz dibinot uzņēmumu, nācās papildus laiku veltīt tam, lai jaundibināto uzņēmumu reģistrētu arī pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā. Lasīt vairāk.

Nosaka vienādus nosacījumus koku ciršanai pašvaldībās
Zemes īpašniekiem un uzņēmējiem vairs nav jāpēta dažādu pašvaldību prakse saskaņojuma izsniegšanai un zaudējumu noteikšanai par koku ciršanu un atbildi var saņemt daudz īsākā laikā. Lasīt vairāk.

Mazāk statistikas atskaišu vides jomā
Projekts samazina vides statistikas atskaišu skaitu, kas jāsniedz uzņēmējiem, un to iesniegšanu padara daudz ērtāku.Lasīt vairāk.

Vienkāršota muitošanas režīma – preču iznīcināšana – piemērošana
Importējot preces, komerciālu vai administratīvu iemeslu dēļ var rasties nepieciešamība tās iznīcināt. Ārpuskopienas preču iznīcināšana ir jāsaskaņo ar atbilstošām valsts institūcijām un jāveic muitas uzraudzībā. Projekts nodrošina to, ka šī procedūra kļūst vienkāršāka. Lasīt vairāk.