Atjaunots: 16.01.2015

Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana

 

1.5.2.2.1.apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana”

 
Karikatūras autors: Zemguss Zaharāns

Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: institūcijas, kas nodrošina darba devēju un darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un Eiropas Savienības līmenī, kā arī darba devēji un darba ņēmēji un to organizācijas.

Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums: 3 372 557 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 2 894 995 EUR un valsts budžeta finansējums – 477 562 EUR.

Finansējuma saņēmēji: valsts līmeņa sociālais partneris, kas nodrošina darba devēju vai darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un Eiropas Savienības līmenī.

Apakšaktivitāti regulē: Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumi Nr.396

Informācija par noslēgtajiem 2 līgumiem

 

 

Kontaktpersona:
Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv