Atjaunots: 16.01.2015

Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana

 

1.5.2.1.aktivitāte "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība"

 

Aktivitātes mērķis: Nodrošināt publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmu izstrādi un ieviešanu.

Aktivitātes mērķa grupas: Valsts pārvaldes iestādes un citas no valsts budžeta finansētās iestādes.

Kopējais attiecināmais aktivitātē pieejamais finansējums: 101 826 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 78 409 EUR, valsts budžeta attiecināmais finansējums 13 837 EUR un valsts budžeta neattiecināmais finansējums 9 580 EUR.

Finansējuma saņēmēji: valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas plānošanu un īstenošanu.

Maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā aktivitātē ir 60 221 lati.

Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumi Nr.347
 

 

Kontaktpersona:
Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv