Atjaunots: 16.01.2015

Politikas pētījumu veikšana

1.5.1.1.2.apakšaktivitāte „Politikas pētījumu veikšana”

2008.gada 22.decembrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu atlikt projektu uzsākšanu 2009.gadā (MK protokols Nr.94 65.§ 44.punkts). 2009.gada 12.augustā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 542 "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā" (MK protokols Nr.50 49.§), izslēdzot finansējumu apakšaktivitātei.

Apakšaktivitātes mērķis: nodrošināt tādas rīcībpolitikas izstrādi budžeta un finanšu politikas, industrijas un pakalpojumu politikas, uzņēmējdarbības politikas, reģionālās politikas, publiskās pārvaldes politikas, augstākās izglītības, inovāciju, tieslietu politikas, sociālās politikas jomās, kas pamatota ar labākiem pierādījumiem, izmantojot politikas pētījumus un politikas ietekmes izvērtējumus lēmumu pieņemšanas procesā.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: valsts tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības.

Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums: 0 Eur

Finansējuma saņēmēji: nozaru ministrijas, īpašu uzdevumu ministru sekretariāti, Valsts kanceleja, plānošanas reģioni.

Apakšaktivitāti regulē: Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumi Nr.833.
 

 

Kontaktpersona:
Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv