Atjaunots: 16.01.2015

Pasākums "Labāka regulējuma politika"

Numurs

Nosaukums

MK noteikumi

Projektu iesniegumu atlases izsludināšana

Atbalstītie projekti

1.5.1.pasākums. Labāka regulējuma politika

1.5.1.1. aktivitāte. Politikas ietekmes novērtēšana un politikas pētījumu veikšana

1.5.1.1.2.

Politikas pētījumu veikšana

07.10.2008 MK noteikumi Nr.833

Ar 12.08.2009. MK rīkojumu Nr.542 "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā" finansējums apakšaktivitātei izslēgts

1.5.1.2.aktivitāte. Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

1.5.1.2.

Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

19.05.2008 MK noteikumi Nr.333 (ar grozījumiem)

Atlase beigusies

Apstiprinātie projekti

1.5.1.3.aktivitāte. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana

1.5.1.3.1.

Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana

02.06.2008 MK noteikumi Nr.395 (ar grozījumiem)

Atlase beigusies

Apstiprinātie projekti

1.5.1.3.2.

Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī

14.10.2008. MK noteikumi Nr.850 (ar grozījumiem)

Atlase beigusies

Apstiprinātie projekti