Atjaunots: 16.01.2015

Pasākums „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”

Numurs

Nosaukums

MK noteikumi

Projektu iesniegumu atlases izsludināšana

Atbalstītie projekti

1.5.2.pasākums. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana

1.5.2.1.aktivitāte. Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana

1.5.2.1.

Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana

19.05.2008. MK noteikumi Nr.347 (ar grozījumiem)

Atlase beigusies

Apstiprinātie projekti

1.5.2.2.aktivitāte. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana

1.5.2.2.1.

Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana

02.06.2008. MK noteikumi Nr.396 (ar grozījumiem)

Atlase beigusies

Apstiprinātie projekti

1.5.2.2.2.

NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana

25.11.2008. MK noteikumi Nr.963 (ar grozījumiem)

Atlase beigusies

Apstiprinātie
projekti

 

1.5.2.2.3.

Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

25.11.2008. MK noteikumi Nr.962 (ar grozījumiem)

Atlase beigusies

Apstiprinātie projekti