Atjaunots: 16.01.2015

Pakalpojumi iedzīvotājiem

Valsts zemes dienesta pakalpojumi kļūst kvalitatīvāki
Ja veic jebkāda veida darbības ar zemi un ēkām vai vēlas uzzināt informāciju par savu vai citu nekustamo īpašumu, nākas saskarties ar Valsts zemes dienestu un izmantot tā sniegtos pakalpojumus. Lai šī saskarsme būtu pozitīva un sniegtie pakalpojumi kvalitatīvi, Valsts zemes dienests apmāca savus darbiniekus un pilnveido darbību. Lasīt vairāk

Ķekavas novadā gatavojas uzlabot ielu apgaismojumu un taupīt elektroenerģiju
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Ķekavas novada pašvaldība iegūst vērtīgus datus par iespējām uzlabot ielu apgaismojuma energoefektivitāti, kura nepieciešama turpmākā finansējuma piesaistei. Lasīt vairāk

Panāk konfliktu risināšanas metodes - mediācijas - plašāku atpazīstamību Latvijā
Biedrība „Mediācijas padome” iepazīstina plašāku sabiedrību ar mediāciju kā izdevīgāku konfliktu risināšanas metodi un iezīmē savu nākotnes darbu, lai sakārtotu mediācijas jomu Latvijā. Lasīt vairāk

Biedrība "Skalbes" uzlabo atbalstu cilvēkiem krīzes situācijā
Pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansējumam, biedrība „Skalbes” apmāca vairāk cilvēku, tā nodrošinot nepārtrauktu krīzes tālruņa pieejamību, sniedz konsultācijas, izmantojot „Skype” programmu, un cīnās par valsts budžeta finansējumu krīzes tālrunim. Lasīt vairāk

Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki var mācīties neklātienē
Pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ietaupa līdzekļus un darbinieku laiku, radot iespēju apgūt zināšanas attālināti – e-mācību veidā. Lasīt vairāk

Pret garnadžiem un kārtības traucētājiem ar modriem kaimiņiem

Biedrība „Kaimiņu drošība” izglītojošos semināros māca cilvēkus pieskatīt savu rajonu. Lasīt vairāk.

Vienota tīmekļa vietne par bērnu nometnēm
Eiropas Savienības finanses palīdz vienkāršot un radīt pārskatāmāku informāciju par bērnu nometnēm Latvijā. Lasīt vairāk.

Uzlabo dienesta darbību, lai glābtu cilvēku dzīvības
Ieviešot mūsdienīgu kvalitātes vadības sistēmu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestam izdevies būtiski uzlabot NMP dienesta darbību un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Procesu sakārtošanas rezultātā ir izdevies samazināt laiku, kāds ir nepieciešams, lai NMP dienesta brigāde nokļūtu pie pacienta, tā iegūstot tik svarīgās minūtes, kurās spēj glābt cilvēku dzīvības. Lasīt vairāk

Jauni rīki, lai labāk iepazītu Kurzemi
Kurzemes Tūrisma asociācija ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu izveido jaunu zīmolu „Ražots Kurzemē”, kura galvenais mērķis ir popularizēt Kurzemi un tās ražotājus, kā arī radīt tūristu interesi par piedāvāto produkciju. Tagad arī ikviens, kas grib apceļot Kurzemi, var saplānot savu ceļojumu, izmantojot tūrisma maršrutu plānotāju www.egids.lvLasīt vairāk

Jelgavas senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem palīdz ātrās reaģēšanas vienība „Ekspresis” 
Lai palīdzētu Jelgavas senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Jelgavas Pensionāru biedrība, iesaistot brīvprātīgos, attīsta jaunu pakalpojumu – ātrās reaģēšanas vienību „Ekspresis”. Lasīt vairāk

Samazinām izdevumus – atsakāmies no oficiālā valsts laikraksta papīra formātā
Pēc integrētās kvalitātes vadības un informācijas tehnoloģiju drošības sistēmas pilnveidošanas valsts SIA „Latvijas Vēstnesis”, Latvijā vairs nav nepieciešams izdot oficiālo laikrakstu „Latvijas Vēstnesis” papīra formātā. Tas ļāvis ietaupīt valsts līdzekļus, kā arī padarījis normatīvos aktus pieejamākus ikvienam. Lasīt vairāk.

Arodbiedrības ar zināšanām cīnās par darbinieku tiesību ievērošanu 
Vai zinājāt, ka darba intervijā nedrīkst prasīt par bērnu skaitu vai reliģisko pārliecību? Un to, ka darba devējs nedrīkst atbrīvot no darba bez nopietna pamatojuma? Vai esat dzirdējuši par arodbiedrību un darba koplīgumiem, un ko tie var sniegt darbiniekiem? Par šiem un daudziem citiem jautājumiem konsultē Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) reģionālie koordinatori. Lasīt vairāk.

Sabiedrības līdzdalība palīdz sargāt zivju resursus
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību zivju resursu aizsardzībā un saglabāšanā, biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” 2011. gadā organizēja apmācības interesentiem, kas vēlējās kļūt par sabiedriskajiem vides inspektoriem. Projekta aktivitātes kopumā aktualizēja zivju aizsardzības jautājumus, kā rezultātā palielinājies arī to cilvēku skaits, kuri uzskata, ka viņu pienākums ir ziņot par novērotajiem pārkāpumiem. Tas devis iespēju savlaicīgāk un mērķtiecīgāk novērst pārkāpumu sekas, tai skaitā veicot arī preventīvus pasākumus. Lasīt vairāk

Ātrāk, ērtāk un izdevīgāk – trīs ceļi uz kvalitatīvākiem publiskajiem pakalpojumiem
Klātienē, elektroniski un visur pēc vienotiem principiem un standartiem – tādiem jābūt valsts un pašvaldību sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem. Lai to sasniegtu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) veic visaptverošu reformu publisko pakalpojumu jomā. Lasīt vairāk.

„Brīvs no ĢMO” – lai ikviens varētu izvēlēties, kādu pārtiku iegādāties
Lai risinātu ģenētiski modificētas pārtikas problemātiku, biedrība „Zemes draugi” attīsta jaunu publisko pakalpojumu „Brīvs no ĢMO”. Lasīt vairāk

Dzīvnieku policija – dzīvnieku interešu sardzē
Antuāns de Sent-Ekziperī ir teicis, ka mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām! Šī frāze precīzi raksturo dzīvnieku policijas ideju un aktivitātes, kurās aicināts iesaistīties ikviens, kam rūp dzīvnieki. Lasīt vairāk

Tagad Carnikavā valsts un pašvaldības pakalpojumi pieejami vienuviet
Carnikavas novada dome izveido publisko pakalpojumu klientu apkalpošanas centru atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam un elektronisko pakalpojumu portālu www.pakalpojumi.carnikava.lv, lai iedzīvotājiem, tajā skaitā arī juridiskajām personām, būtu iespēja daudz ērtāk, vienkāršāk un efektīvāk izmantot pašvaldības sniegtos pakalpojumus. Lasīt vairāk.

Jūrmalas pilsētas dome iepazīst savus uzņēmējus 
Jūrmalas pilsētas dome skatās nākotnē un pēta jaunas sadarbības iespējas ar uzņēmējiem, piemēram, īstenojot publiskās un privātās partnerības (PPP) projektus. Lasīt vairāk.

Viss par Eiropas Savienības finansēm elektroniskajā bukletā – ērti un vienuviet 
Lai informācija par Eiropas Savienības finansēm būtu pieejamāka, Rīgas plānošanas reģions izstrādā pašvaldībām ērti pieejamu un viegli lietojamu interaktīvu elektronisko bukletu esfinanses.lv/esbuklets/Lasīt vairāk.

Lai satiktos, Jēkabpils novadā vairs nav jābrauc uz centru
Jēkabpils novada pašvaldība rāda piemēru, kā informācijas tehnoloģijas palīdz pārvarēt attālumu un ietaupīt līdzekļus.Lasīt vairāk.

Izveido pamatus Autisma informācijas centram
Cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem ir ļoti dažādas vajadzības, kuras nav iespējamas apkopot universālā padomu un materiālu rokasgrāmatā. Tāpēc Latvijas Autisma apvienība ir izveidojusi Rīgā vietu, kur var satikties, apmainīties ar pieredzi, saņemt atbalstu un gūt padomus gan cilvēki ar autiskā spektra traucējumiem, gan radinieki un atbalsta personas, gan pedagogi, eksperti, sociālie darbinieki un citi. Lasīt vairāk.

„Dzīvības koks” palīdz cilvēkiem, kuri slimo ar vēzi
Lai palīdzētu cilvēkiem, kuri ir slimojuši ar onkoloģiskajām slimībām, atgriezties sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” izstrādā un īsteno rehabilitācijas kursu ciklu „Spēka avots”.Lasīt vairāk.

Sabiedriskais transports vidzemniekiem kļūs pieejamāks 
Lai sabiedriskais transports vidzemniekiem kļūtu pieejamāks un pārvadātājiem tā plānošana būtu efektīvāka, Vidzemes plānošanas reģions veic pētījumu un izveido datorizētu satiksmes maršrutu plānošanas modeli. Lasīt vairāk.

Ilūkstes novada iedzīvotāji var iesniegt dokumentus tuvāk savām mājām
Ilūkstes novada pašvaldība izstrādā vienas pieturas aģentūras koncepciju un izveido vienotu publisko pakalpojumu klientu apkalpošanas centru. Tagad iedzīvotājiem ir iespēja iegūt pašvaldības sniegtos pakalpojumus vienuviet, taupot gan savu laiku, gan līdzekļus. Lasīt vairāk