Atjaunots: 16.01.2015

Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana

 

1.5.2.2.2.apakšaktivitāte "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"

 

Karikatūras autors: Zemguss Zaharāns

Apakšaktivitātes mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: biedrības un nodibinājumi saskaņā ar „Biedrību un nodibinājumu likumu” (turpmāk - nevalstiskās organizācijas)

Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums: 3 582 894 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 3 308 852 EUR un privātais finansējums – vismaz 274 042 EUR.

Finansējuma saņēmēji: nevalstiskās organizācijas.

Apakšaktivitāti regulē: Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumi Nr.963

Informācija par noslēgtajiem 133 līgumiem
 

 

Kontaktpersona:
Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv