Atjaunots: 16.01.2015

Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana

1.5.1.3.1.apakšaktivitāte "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

 
Karikatūras autors: Zemguss Zaharāns

Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt vienotu, stratēģisku, efektīvu un atklātu pieeju publiskās pārvaldes procesu īstenošanā, ieviešot kvalitātes vadības sistēmas, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes.

Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums: 570 996 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 485 346 EUR un valsts budžeta finansējums 85 650 EUR.

Finansējuma saņēmēji: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes. Projekta iesniedzējs var būt tikai tāda pašvaldība, kas izveidojusies administratīvi teritoriālās reformas rezultātā

Apakšaktivitāti regulē: Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumi Nr.395

Informācija par noslēgto 21 līgumu

 

 

Kontaktpersona:
Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv