Atjaunots: 16.01.2015

Juridisks atbalsts Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu īstenošanā

Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēta projekta īstenošana saistīta ar dažādiem juridiskiem jautājumiem. Atbilstošas publiskā iepirkuma procedūras izvēle, līguma satura formulēšana, pareizs nodokļu aprēķins ir tikai daļa no tematiem, ar ko nākas saskarties gan projektu īstenotājiem, gan to uzraugiem. Juridiski precīzi dokumenti ir veiksmīga projekta priekšnoteikums.

Valsts kancelejas ES struktūrfondu departaments 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda projektu uzraudzības procesā ir risinājis dažādus juridiskus jautājumus, sadarbojoties gan ar ministriju un aģentūru juristiem, gan arī zvērinātiem advokātiem. Savā pieredzē vēlamies dalīties, tādēļ šajā sadaļā atradīsiet pārskatus par juridiskiem jautājumiem, kas saistīti ar civiltiesisku līgumu satura izvēli, piemērojamo nodokļu likmi, publisko iepirkumu, kā arī citiem tematiem ES fondu atbalstītu projektu īstenošanā.

Ja tie noderēs ES fondu līdzfinansētu projektu īstenotājiem, uzraugiem vai juridisko tematu interesentiem, mēs būsim gandarīti un pagodināti dalīties mūsu pieredzē.

 

Pārskati:
1. Civiltiesiska līguma satura veidošanas principi
2. Vai publiskā iepirkuma rezultātā iestāde var slēgt pakalpojumu līgumu ar iestādē nodarbinātu personu?
3. Autoratlīdzības līgums vs uzņēmuma līgums
4. Apakšuzņēmēju iesaiste līgumu izpildē
5. PVN līgumos un rēķinos
6. Informācijas pieejamība ES fondu vadībā