Atjaunots: 15.11.2019

Iepirkumi virs 42 000 EUR (būvdarbiem virs 170 000 EUR)

 

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma
ID numurs

Paziņojuma IUB
mājas lapā
publikācijas datums

Pieteikumu / Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš

Uzvarētāja /
Piegādātāja
nosaukums

Līgumcena (bez PVN) 

Līguma izpildes termiņš

“Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana”

Nolikums
Pielikums 1 Pieteikuma paraugs  
Pielikums 2 Realizēto projektu saraksta paraugs  
Pielikums 3 Speciālistu saraksts
Pielikums 4. CV paraugs 
Pielikums 5. Informācija par apakšuzņēmējiem
Pielikums 6.Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma  
Pielikums 7. Tehniskā specifikācija (indikatīva) 
EVPD veidlapa  

Atbildes uz jautājumiem I 
Atbildes uz jautājumiem II 
Precizēta CV forma 

 

MK VK 2018/11/ERAF Publikācija EIS 19.12.2018 21.01.2019.
plkst. 10:00

Pārtraukts

Lēmums

 

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izstrāde, ieviešana un uzturēšana

Nolikums 
TVP Biznesa procesu specifikācija
TVP datu arhitektūra 
1.Pielikums Tehniskā piedāvājuma paraugs 
2.Pielikums Pieteikuma paraugs  
3.Pielikums Realizēto projektu saraksta paraugs 
4.Pielikums CV paraugs 
5.Pielikums Informācija par apakšuzņēmējiem 
6.Pielikums Apakšuzņēmēju apliecinājuma forma 
7.pielikums Finanšu piedāvājuma forma 
8.pielikums Līgumprojekts  

Atbilde uz jautājumu  
Atbilde uz jautājumu II 
Atbilde uz jautājumu III 

MK VK 2018/9/ERAF 05.12.2018. 
Paziņojums par līgumu
07.01.2019.
plkst. 11:00
   

Konsultāciju pakalpojumi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanai Valsts kancelejas īstenoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros

Nolikums
Atbilde uz jautājumu (05.03.2018)

MK VK 2017/16/ERAF 11.02.2018
Paziņojums par plānoto līgumu
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
20.03.2018.
plkst. 11:00

Personu apvienības
“Ernst & Young Baltic” SIA un “Corporate Consulting” SIA

Ziņojums

EIRO 244827.00

Telpu kompleksā uzkopšana un garderobistu pakalpojumi 

Konsolidēts Nolikums ar grozījumiem (19.06.2017.) 
Nolikums    
Pieteikuma forma   
Finanšu piedāvājuma forma      
Pieredzes apraksts 

Atbildes uz jautājumiem (16.06.2017.) 
Atbilde uz jautājumu (19.06.2017.)

MK VK 2017/08

07.06.2017
Paziņojums par plānoto līgumu 

19.06.2017. Paziņojums par grozījumiem

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš
03.07.2017.
plkst. 11:00

SIA”CHS”

Iepirkuma procedūras ziņojums

134999.99

Elektroenerģijas iepirkšana 

Nolikums

MK VK 2015/1

19.03.2015. 
Paziņojums par plānoto līgumu 

25.05.2015.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

11.05.2015.
plkst. 14:00
 AS Latvenergo

172176,50

36 mēneši

Metu konkurss
„Tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveide”

Nolikums 

Konsolidēta nolikuma versija 30.03.2015.
Nolikuma grozījumi 30.03.2015.

Konsolidēta nolikuma versija 
Nolikuma grozījumi 
06.02.2015

Nolikuma grozījumi 11.03.2015

Papildinformācija:
Prezentācija par projektu aprites procesiem

Atbildes uz jautājumiem (1.-8.jaut.) 
Atbildes uz jautājumiem (9.-19.jaut.) 
Atbildes uz jautājumiem (20.-53. jaut.)

Ieinteresētu pretendentu sanāksmes protokoli

ESTAPIKS lietotāja rokas grāmata 

MK VK 2014/20 ERAF

23.12.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu 

13.02.2015.
Paziņojums par grozījumiem

13.03.2015.
Paziņojums par grozījumiem 

30.03.2015.
Paziņojums par grozījumiem 

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem 
11.04.2016.

Pagarināts līdz 27.04.2015.
plkst. 14:00

1. SIA Datakom;

2. Personu apvienība SIA Tieto Latvia un SIA CUBE Systems;

Saskaņā ar nolikuma 8.1.punktu konkursa uzvarētāji tiks uzaicināti uz sarunu procedūru

Pētījums par administratīvā sloga samazināšanas iespējām un inovatīvām pieejamām ilgstošā bezdarba problēmu risināšanā

Nolikums
Atbildes uz jautājumiem (24.11.2014.) 
Atbildes uz jautājumiem (03.12.2014.) 
Atbildes uz jautājumiem (09.12.2014.)

MK VK 2014/28 ESF 14.11.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 

04.12.2014.
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 

21.01.2015.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Pagarināts līdz 15.12.2014.
plkst. 14:00
Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” 39600,00

Pētījums par pārskatu sagatavošanas administratīvo procedūru un administratīvā sloga samazināšanas iespējām

Nolikums  
Atbildes uz jautājumiem (06.10.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (03.10.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (01.10.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (24.09.2014.)

MK VK 2014/22 ESF

10.09.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu 
15.12.2014.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

08.10.2014.
plkst. 10:00

SIA ”PricewaterhouseCoopers”

58000,00 

4 mēneši

Telpu kompleksā uzkopšana un garderobistu pakalpojumi
Nolikums

MK VK 2014/27

20.08.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu 
30.09.2014.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

15.09.2014.
plkst. 11:00

SIA „Cleanhouse”

132000,00 

32 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē
Atklāta konkursa nolikums
Atbildes uz jautājumiem (22.08.2014.)

MK VK 2014/23 ESF

12.08.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu 

21.10.2014.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

09.09.2014.
plkst. 14:00

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” 71145,00

Izvērtējums par valdības centra stiprināšanas iespējām
Grozījumi atklāta konkursa nolikumā
(24.07.2014.)
Atklāta konkursa nolikums
(konsolidētais teksts)
Atklāta konkursa nolikums 
Atbildes uz jautājumiem (07.07.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (09.07.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (14.07.2014.) 
Atbildes uz jautājumiem (14.07.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (16.07.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (18.07.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (22.07.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (31.07.2014.)

MK VK 2014/18 ESF

01.07.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu
25.07.2014.
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 
22.09.2014.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Pagarināts līdz 12.08.2014.
plkst. 10:00

SIA „SAFEGE BALTIJA” 52564,00

Videonovērošanas sistēmas paplašināšana
Grozījumi atklāta konkursa nolikumā (09.07.2014.)
Atklāta konkursa nolikums (konsolidētais teksts)
Atklāta konkursa nolikums 
Atbildes uz jautājumiem (01.07.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (08.07.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (09.07.2014.)

MK VK 2014/14

29.05.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu
02.07.2014.
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 
10.07.2014.
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 
26.08.2014.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Pagarināts līdz 06.08.2014.
plkst. 10:00

SIA „Vektors Plus”

360455,88 

120 darba dienas no līguma noslēgšanas

Telpu kompleksā uzkopšana un garderobistu pakalpojumi
Atklāta konkursa nolikums

MK VK 2013/6

27.03.2013.
Paziņojums par plānoto līgumu

29.04.2013.
plkst. 12:00

Iepirkums pārtraukts

 

Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpētes veikšana
Atklāta konkursa nolikums
Atbildes uz jautājumiem (27.03.2013.)

MK VK 2012/40 ESF

13.03.2013.
Paziņojums par plānoto līgumu 
16.05.2013.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

10.04.2013.
plkst. 15:00

SIA „Projektu un kvalitātes vadība”

24806,00

Funkciju audita veikšana (3 daļās)

Grozījumi nolikuma (02.11.2012.)
Atklāta konkursa nolikums (konsolidēts teksts 02.11.2012.)
Atklāta konkursa nolikums

Nolikuma grozījumi (26.10.2012.)
Nolikuma konsolidētais teksts (26.10.2012.)

Atbildes uz jautājumiem (12.10.2012.)
Atbildes uz jautājumiem (19.10.2012.)
Atbildes uz jautājumiem (19.10.2012.)
Atbildes uz jautājumiem (29.10.2012.)
Atbildes uz jautājumiem (30.10.2012.)
Atbildes uz jautājumiem (01.11.2012.)
Atbildes uz jautājumiem (07.11.2012.)
Atbildes uz jautājumiem (16.11.2012.)
Atbildes uz jautājumiem (21.11.2012.)

MK VK 2012/7 ESF

04.10.2012.
Paziņojums par plānoto līgumu

26.10.2012.
Paziņojums par grozījumiem

06.11.2012.
Paziņojums par grozījumiem

27.02.2013.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

23.11.2012.
plkst. 10:00

1.daļā: Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”

2.daļā: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem

3.daļā: SIA „Baltijas Konsultācijas”

1.daļā 17606,40

3.daļā 14480,00

Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai
Atklāta konkursa nolikums

Atbildes uz jautājumiem (04.10.2012.)

Nolikuma grozījumi (04.10.2012.)
Nolikuma konsolidētais teksts (04.10.2012.)

Atbildes uz jautājumiem (08.10.2012.)

MK VK 2012/11 ESF

07.09.2012.
Paziņojums par plānoto līgumu
05.09.2012.
Paziņojums par grozījumiem
10.01.2013.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
27.03.2013.
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

22.10.2012.
plkst. 12:00

SIA „Corporate Consulting”

46920,00 

Līdz saistību pilnīgai izpildei