Atjaunots: 22.04.2020

Iepirkumi no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR (būvdarbiem no 20 000 līdz 170 000 EUR)

Līguma priekšmets

Iepirkuma
ID numurs

Paziņojuma IUB mājas lapā publikācijas
datums

Piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš

Piegādātāja nosaukums
un paziņojums par lēmumu

Līgumcena
(EUR bez PVN),
Izpildes termiņš,
Līguma teksts

Par informatīvā tālruņa pakalpojuma nodrošināšanu (8345-vienoto informatīvo tālruni par Covid-19) MK VK 2020/028 20.03.2020. 20.03.2020. SIA “Tet”

41322,00
30.06.2020.
Līgums noslēgts bez iepirkuma procedūras, pamatojoties uz 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu", un 2020.gada 19.marta Ministu kabineta sēdes protokolu Nr.16.

Par Covid-19 tīmekļvietnes izstrādi MK VK 2020/027 25.03.2020. 25.03.2020. SIA „iConcept ”

13000,00
20.04.2020.
Līgums noslēgts bez iepirkuma procedūras, pamatojoties uz 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu", un 2020.gada 19.marta Ministu kabineta sēdes protokolu Nr.16.

Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Nolikums  
Pielikums 1 Tehniskā piedāvājuma paraugs 
Pielikums 2 Pieteikuma paraugs  
Pielikums 3 Finanšu piedāvājuma paraugs  
Pielikums 4 Atlīdzības limitu piedāvājuma paraugs 
Pielikums 5 Līgumprojekts 

Nolikuma tehnisks precizējums  
Precizēts Nolikums

MK VK 2018/10 23.11.2018. 
Paziņojums par plānoto līgumu
04.12.2018.
plkst. 11:00

ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle

Lēmums

EUR 41999,99

31.12.2018

Līgums

Pretendentu piesaiste un vadības kompetenču novērtēšana Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora atlases nodrošināšanai

Nolikums  
Pieteikuma paraugs   
Finanšu piedāvājuma paraugs   
Pieredzes apraksta paraugs  
CV forma 
Tehniskā specifikacija 

MK VK 2018/8

02.07.2018. 
Paziņojums par plānoto līgumu  

16.07.2018.
plkst. 11:00

SIA "Executive Search Baltics"

Lēmums

EUR 22 000,00
24.02.2019

Līgums

Valsts kancelejas telpu vienkāršotā atjaunošana

Nolikums 
Pieteikuma paraugs  
Finanšu piedāvājuma paraugs  
Pieredzes apraksta paraugs 
Tehniskā specifikācija 
Tāme 

MK VK 2018/7

21.06.2018. 
Paziņojums par plānoto līgumu 

 

04.07.2018.
plkst. 11:00

SIA “BUNDE”

Lēmums

80300,86 EUR
05.11.2018.

Līgums

Pretendentu piesaiste un vadības kompetenču novērtēšana atlases nodrošināšanai

Nolikums  
Pieteikuma paraugs  
Finanšu piedāvājuma paraugs  
Pieredzes apraksta paraugs 
CV paraugs 

MK VK 2018/6 24.04.2018. 
Paziņojums par plānoto līgumu
07.05.2018.
plkst. 11:00

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem

08.08.2018

Lēmums

 

Tipogrāfijas pakalpojumi

Nolikums 
Pieteikums 
Tehniskās specifikācija un piedāvājuma forma 
Finanšu piedāvājuma forma 
Pieredzes apraksta forma  

MK VK 2017/4 20.02.2018.
Paziņojums par plānoto līgumu
05.03.2018.
plkst. 11:00

SIA Jelgavas tipogrāfija

Paziņojums par lēmumu

22510,50 EUR
30 dienu laikā
no maketa
saņemšanas

Līgums

Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Nolikums     
Pieteikuma forma    
Tehniskā specifikācija
(Tehniskā un Finanšu piedāvājuma forma)

MK VK 2017/15

30.11.2017.
Paziņojums par plānoto līgumu

11.12.2017.
plkst. 10:00

AAS
“Baltijas
apdrošināšanas nams”

Lēmums

41999,99 EUR
31.12.2018.

Līgums

Ventilācijas sistēmas renovācijas darbi

Nolikums     
Pieteikuma forma    
Tehniskā specifikācija  
Finanšu piedāvājuma forma   
Pieredzes apraksts 

MK VK 2017/14 22.11.2017.
Paziņojums par plānoto līgumu 

13.12.2017.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

04.12.2017.
plkst. 11:00

SIA “KRIMONT”

Lēmums

14388,95 EUR 
Līgums 
Līdz 05.02. 2018.

Ventilācijas sistēmas renovācijas darbi

Nolikums     
Pieteikuma forma    
Tehniskā specifikācija 
Finanšu piedāvājuma forma   
Pieredzes apraksts 

MK VK 2017/13 08.11.2017.
Paziņojums par plānoto līgumu
21.11.2017.
plkst. 11:00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta
22.11.2017.

Lēmums

 

Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Nolikums     
Pieteikuma forma    
Tehniskais un finanšu piedāvājums

MK VK 2017/12 07.11.2017.
Paziņojums par plānoto līgumu
21.11.2017.
plkst. 10:00

Pārtraukts
​24.11.2017

Lēmums

 

 

Austo sintētisko grīdas paklāju iegāde

Nolikums     
Pieteikuma forma    
Tehniskā specifikācija/ Tehniskā piedāvājuma forma    
Finanšu piedāvājuma forma   
Pieredzes apraksts  

MK VK 2017/11

03.11.2017. 
Paziņojums par plānoto līgumu

14.11.2017.
plkst. 11:00

SIA ”Tormanis un Partneri”

Lēmums

34090,00 EUR

Līdz 28.12.2017 
Līgums

Tulkošanas pakalpojumu sniegšana Valsts kancelejas vajadzībām

Nolikums    
Pieteikuma forma   
Finanšu piedāvājuma forma   
Tehniskā specifikācija/ Tehniskā piedāvājuma forma   
Pieredzes apraksts   
CV forma   

MK VK 2017/10 21.06.2017.
Paziņojums par plānoto līgumu
04.07.2017.
plkst. 11:00

SIA “LMI Translations”

Lēmums

41999.99

Tulkošanas pakalpojumu sniegšana Valsts kancelejas vajadzībām

Nolikums    
Pieteikuma forma   
Finanšu piedāvājuma forma   
Tehniskā specifikācija/ Tehniskā piedāvājuma forma   
Pieredzes apraksts   
CV forma   

MK VK 2017/07 30.05.2017.
Paziņojums par plānoto līgumu
12.06.2017.
plkst. 11:00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta
20.06.2017.

Lēmums

 

Tulkošanas pakalpojumu sniegšana Valsts kancelejas vajadzībām

Nolikums    
Pieteikuma forma   
Finanšu piedāvājuma forma   
Tehniskā specifikācija/ Tehniskā piedāvājuma forma   
Pieredzes apraksts   
CV forma   

Atbildes uz jautājumiem (11.05.2017.)

MK VK 2017/03 08.05.2017.
Paziņojums par plānoto līgumu 
22.05.2017.
plkst. 11:00

Iepirkums pārtraukts

24.05.2017.

Lēmums

 

Pretendentu piesaiste un vadības kompetenču novērtēšana atlases nodrošināšanai

Nolikums  
Pieteikuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma  
Tehniskā specifikācija/ Tehniskā piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksts  
CV forma  

Atbildes uz jautājumiem (10.03.2017.)

MK VK 2017/02

28.02.2017.
Paziņojums par plānoto līgumu 

02.06.2017.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

13.03.2017.
plkst. 15:00

SIA”Eiro Personāls”

Lēmums

17000.00 

Līgums

„Tipogrāfijas pakalpojumi un papīra maisiņu izgatavošana,
apdruka un piegāde”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums  
Finanšu piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksts  

MK VK 2016/30

21.12.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

15.02.2017.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

06.01.2017.
plkst. 11:00

AS ”Reklāmas un zīmogu fabrika”

Lēmums

41999.99

Līgums

 

„Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”
8.2 panta 16.daļas 4.punkta kārtība
Publicēts 13.12.2016.

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksts

MK VK 2016/32   23.12.2016.
plkst. 11:00
   

„IKT projekta "Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un
saskaņošanas portāls" CFLA iesniedzamā iesnieguma
veidlapas 1., 2., 3. un 4. pielikuma un izmaksu un ieguvumu
analīzes (finanšu analīzes un ekonomiskās analīzes) veidlapu
aizpildīšanas pakalpojums”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija 
Finanšu piedāvājuma forma
Pretendenta pieredzes apraksts

MK VK 2016/31

09.12.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

28.12.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

 

20.12.2016.
plkst. 10:00

SIA
”PricewaterhouseCoopers”

Lēmums

5780.00

Līgums

Ugunsmūra risinājuma Palo Alto 3020 tehniskā atbalsta
nodrošināšana

Nolikums  
Pieteikuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma  
Tehniskā piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksts  
CV forma  

MK VK 2016/29

06.12.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

28.12.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

 

19.12.2016.
plkst. 15:00

SIA” Santa Monica Networks”

Lēmums

15974.94 

Līgums

Datortīkla drošības pārvaldības risinājuma IBM Security Qradar
SIEM All-in-One 2100 Light tehniskā atbalsta nodrošināšana

Nolikums  
Pieteikuma forma
Finanšu piedāvājuma forma
Tehniskā piedāvājuma forma
Pieredzes apraksts
CV forma

MK VK 2016/28

06.12.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

28.12.2016.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 

 

19.12.2016.
plkst. 15:00

SIA”Data Security Solutions”

Lēmums

 

23480.82 

Līgums

 

„Detalizēta projekta apraksta un projekta iesnieguma
sagatavošana IKT projektam par vienotu platformu
tīmekļvietnēm un izmaksu novērtējuma sagatavošana
projektam par vienotu personāla vadības platformu”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija 
Tehniskais piedāvājums 1.daļai 
Finanšu piedāvājuma forma 1.daļai 
Finanšu piedāvājuma forma 2.daļai 
Pretendenta pieredzes apraksts
CV forma 

MK VK 2016/24

23.11.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

04.01.2017.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 1.daļā 

28.12.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 2.daļā

05.12.2016.
plkst. 14:00

1.daļā
SIA
“PricewaterhouseCoopers"
Lēmums

2.daļā
SIA ”Business instruments”
Lēmums

1.daļā
20000.00
Līgums

2.daļā
1890.00 
Līgums

„Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksts  

MK VK 2016/22 14.11.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu
28.11.2016.
plkst. 11:00
Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
28.11.2016. 
Lēmums
 

„Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”

Nolikums
Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums 
Pieteikums

MK VK 2016/26

27.10.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

20.12.2016.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

07.11.2016.
plkst. 10:00

AAS “Baltikums
Vienna Insurance Group”

Lēmums

Maks.41999,00 

Līgums

„Tipogrāfijas pakalpojumi un papīra maisiņu izgatavošana,
apdruka un piegāde”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums  
Finanšu piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksts  

MK VK 2016/19 06.09.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu
19.09.2016.
plkst. 15:00
Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
19.09.2016. 
Lēmums
 

„Foto pakalpojumi”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija  
Finanšu piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksts  
CV formas  

MK VK 2016/21 06.09.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

06.10.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

19.09.2016.
plkst. 14:00

SIA ”Picture Agency”

Lēmums

Maks.
41999.00

Līgums

Valsts kancelejas telpu vienkāršotā atjaunošana”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskās specifikācijas apraksts
Kontroltāme (Excel)
Finanšu piedāvājuma forma 
Būtiskāko sniegto pakalpojumu saraksts
Atbilde uz jautājumu (23.08.2016.)
Atbilde uz jautājumu (24.08.2016.)

MK VK 2016/20

17.08.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

29.09.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

29.08.2016.
plkst. 10:00

PS”Būvsabiedrība
OTA un PARTNERI”

Lēmums

97148.77 

Līgums

„Konferences informatīvā un tehniskā nodrošināšana”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums 
Finanšu piedāvājuma forma 
Sniegto pakalpojumu apraksts 
CV formas speciālistiem  
Vizuālās identitātes vadlīnijas 

Atbildes uz jautājumiem (21.07.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (27.07.2016.)

MK VK 2016/18 ESF

18.07.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu

23.08.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

01.08.2016.
plkst. 15:00

SIA”3K Management”

Lēmums 

3010.00

Līgums

Teksta satura sagatavošana interaktīviem uzdevumiem,
gatavojoties Latvijas valsts simtgadei

Nolikums 
Tehniskā specifikācija 
Pieteikuma forma  
Tehniskais piedāvājums 
Finanšu piedāvājuma forma 
CV forma personālam 
Pretendenta pieredzes apraksts 

Atbildes uz jautājumiem (22.07.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (27.07.2016.)

MK VK 2016/17

18.07.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu

19.08.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

01.08.2016.
plkst. 16:00

SIA ”DO PROJEKTI”

Lēmums

9800.00 

Līgums

Ministru kabineta sēžu un preses konferenču video tiešraižu
nodrošināšana un web aplikācijas “Video arhīvs” pavadīšana  

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums
Finanšu piedāvājuma forma 
 

MK VK 2016/10

10.06.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu  

01.08.2016. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

27.06.2016.
plkst. 15:00

SIA”4.vara”

Lēmums

9900.00

Līgums

„ Efektīva vadītāja rokasgrāmatas izstrāde”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums
Finanšu piedāvājuma forma 
Sniegto pakalpojumu apraksts
CV formas speciālistiem

Atbildes uz jautājumiem (14.06.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (16.06.2016.)

MK VK 2016/15 ESF

31.05.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

18.07.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

01.07.2016.
plkst. 10:00

SIA”INTU”

Lēmums 

18210.00

Līgums

„Salīdzinoša pētījuma par atalgojuma apmēru izstrāde”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija  
Tehniskais piedāvājums  
Rokasgrāmata amatu vērtēšanā  
Finanšu piedāvājuma forma 
Pretendenta pieredzes apraksts  
Speciālistu saraksts  
CV formas speciālistiem  

MK VK 2016/14

30.05.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

29.06.2016. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

10.06.2016.
plkst. 10:00

SIA ”Fontes Vadības konsultācijas”

Lēmums

15000.00

Līgums

„Foto pakalpojumi”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija  
Finanšu piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksts  
CV formas  

MK VK 2016/12 27.05.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu
07.06.2016.
plkst. 14:00

Iepirkums pārtraukts

15.07.2016.

 

„Fiksēto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana
Valsts kancelejai”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums 
Finanšu piedāvājuma forma 
Būtiskāko sniegto pakalpojumu saraksts 

MK VK 2016/06

24.03.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

01.06.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

07.04.2016.
plkst. 13:00

SIA”Lattelecom” 

Lēmums

Maks.41999,00

Līgums

„Reklāmas izvietošanas pakalpojumi”

Nolikums 
Pieteikuma forma  
Tehniskā specifikācija  
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksta forma personālam  
Pretendenta pieredzes apraksts   

MK VK 2016/09

24.03.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

13.07.2016.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

07.04.2016.
plkst. 15:00

SIA”Initiative Latvia”

Lēmums

30000.00

Līgums

„Reklāmas izvietošanas pakalpojumi”

Nolikums
Pieteikuma forma 
Tehniskā specifikācija 
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 
Pieredzes apraksta forma personālam 
Pretendenta pieredzes apraksts  

Atbildes uz jautājumiem (11.03.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (15.03.2016.)

MK VK 2016/04 07.03.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu
21.03.2016.
plkst. 14:00

Iepirkums pārtraukts
17.03.2016.

 

„Vadības kompetenču novērtēšana atlases nodrošināšanai”

Nolikums
Pieteikuma forma
Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājuma forma
Nozīmīgāko sniegto pakalpojumu apraksts
CV forma piedāvātajam personālam  

Atbildes uz jautājumiem (11.03.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (14.03.2016.)

MK VK 2016/05

02.03.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

05.04.2016. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

15.03.2016.
plkst. 15:00

SIA ”Eiro Personāls”

Lēmums

17000.00

Līgums

„Telpu un aprīkojuma noma mācību semināru organizēšanai” 

Nolikums
Pieteikuma forma
Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums
Būtiskāko sniegto pakalpojumu apraksts 

Atbildes uz jautājumiem (03.03.2016.) 
Atbildes uz jautājumiem (11.03.2016.)

MK VK 2016/03 ERAF

01.03.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

18.05.2016. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

14.03.2016.
plkst. 15:00

1.daļa 
Valsts administrācijas skola

2.daļa
SIA „HWS Management”

Lēmums

1.daļa –
Maks.41999,00

1.daļa
Līgums

2.daļa –
Maks.41999,00 

2.daļa
Līgums

„Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi” 

Nolikums 
Pieteikuma forma
Finanšu piedāvājuma forma

MK VK2016/02

26.02.2016.
Paziņojums par plānoto līgumu 

05.04.2016. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

08.03.2016.
plkst. 15:00

SIA ”Clean R”

Lēmums

11367.60

Līgums

Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatas digitālā risinājuma
(e-rokasgrāmatas) izstrāde
 
Nolikums  
Anotācija 
Pieteikuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma 
Tehniskā piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksts  
CV forma  

Atbildes uz jautājumiem (06.01.2016.) 

MK VK 2015/23

22.12.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu

11.02.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

14.01.2016.
plkst. 15:00

SIA “Euroscreen”

Lēmums

Maks. 39999,99

Līgums

Datortīkla drošības pārvaldības risinājuma IBM Security
Qradar SIEM All-in-One 2100 Light tehniskā atbalsta
nodrošināšana

Nolikums  
Pieteikuma forma
Finanšu piedāvājuma forma
Tehniskā piedāvājuma forma
Pieredzes apraksts
CV forma

MK VK 2015/22

02.12.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu

 

23.12.2015
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

14.12.2015.
plkst. 15:30

 

SIA Data Security Solutions

Lēmums

12360,00

Līgums

Ugunsmūra risinājuma Palo Alto 3020 tehniskā atbalsta
nodrošināšana

Nolikums  
Pieteikuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma  
Tehniskā piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksts  
CV forma  

MK VK 2015/21

02.12.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu

23.12.2015
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

14.12.2015.
plkst. 15:30

SIA Santa Monica Networks

Lēmums

 

7892,00

Līgums

Infografiku izstrāde un digitālo un drukas materiālu dizains

Nolikums  
Pieteikuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma 
Pieredzes apraksts 
Personāla valodas prasmju forma  

Atbildes uz jautājumiem (11.12.2015.) 

MK VK 2015/20

03.12.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu 

25.02.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu  

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

14.12.2015.
plkst. 15:30

1.daļa SIA”OZOLS IR”

2.daļa SIA”BRIGHT”

Lēmums

1.daļa
Maks.41999,00

Līgums

2.daļa
Maks.41999.00

Līgums

Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatas digitālā
risinājuma (e-rokasgrāmatas) izstrāde

Nolikums  
Anotācijas piemērs  
Pieteikuma forma  
Finanšu piedāvājuma forma 
Tehniskā piedāvājuma forma  
Pieredzes apraksts  
CV forma

MK VK 2015/17 02.12.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu
14.12.2015.
plkst. 16:00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
14.12.2015. 

Lēmums

 

Ēku kompleksa Rīgā, Brīvības bulvārī 36 telpu un
inženierkomunikāciju būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Nolikums
Telpu plāns Nr.1 
Telpu plāns Nr.2

MK VK 2015/19

30.10.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu 

14.01.2016.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

10.11.2015.
plkst. 15:00

1.daļa - SIA
“Projektēšanas birojs Austrumi”

2.daļa - SIA
“Projektēšanas birojs Austrumi” 

Lēmums

1.daļa – 12050,00

Līgums

2.daļa - 9600,00

Līgums

 

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ierīkošana

Nolikums
Finanšu piedāvājuma forma 1.daļa
Finanšu piedāvājuma forma 2.daļa
Pieredzes apraksta forma
Pieteikuma veidlapas forma

MK VK 2015/16 21.10.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu 

15.12.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

02.11.2015.
plkst. 15:00
 

1.daļa SIA “AMOS.L.V.”

2.daļa SIA “Krimont” 

Lēmums

1.daļa – 18200,00

Līgums

2.daļa - 3030,00

Līgums

 

Ēku kompleksa Rīgā, Brīvības bulvārī 36 telpu un
inženierkomunikāciju būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

Nolikums
Telpu plāns Nr.1 
Telpu plāns Nr.2

MK VK 2015/18 13.10.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu
26.10.2015.
plkst. 15:00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
26.10.2015. 
Lēmums

 

Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Nolikums

MK VK 2015/12

09.10.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu

23.12.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

02.11.2015.
plkst. 10:00

AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”

Lēmums

Maks. 40000,00 

Līgums

Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari, durvju restaurācija

Nolikums

MK VK 2015/14

01.10.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu 

25.11.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

14.10.2015.
plkst. 10:30

1.daļa SIA “LDM”

2.daļa SIA “RERE 04” 

Lēmums

1.daļa -
16555,33

Līgums

2.daļa–
16935,20

Līgums

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana 
 

Nolikums

MK VK 2015/15

30.09.2015. 
Paziņojums par plānoto līgumu  
03.12.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

14.10.2015.
plkst. 10:30

SIA “RE&RE” 

Lēmums

12391,98

Līgums

Ēku kompleksa Rīgā, Brīvības bulvārī 36 telpu un
inženierkomunikāciju būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

Nolikums
Telpu plāns Nr.1 
Telpu plāns Nr.2

MK VK 2015/13 23.09.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu
07.10.2015.
plkst. 10:00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
08.10.2015.

Lēmums

 

Drošības iekārtu tehniskās apkalpošanas pakalpojumi ēku
kompleksā Brīvības bulvārī 36, Rīgā 

Nolikums 

MK VK 2015/8 11.06.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu 
18.08.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
25.06.2015
plkst. 14:00
SIA Vektors Plus 
Lēmums

13843,00

Līgums

Reklāmas izvietošanas pakalpojumi 

Nolikums  

Atbildes uz jautājumiem (10.06.2015.) 

MK VK 2015/7  08.06.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu 
31.08.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
19.06.2015.
plkst. 11:00

SIA “Alpha Baltic”
Lēmums

Maks. 41999,00

Līgums

Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmas
pilnveidošana 

Nolikums 

MK VK 2015/6 22.05.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu  
21.08.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
08.06.2015.
plkst. 14:00
SIA Visma Enterprise
Lēmums

32700,00

Līgums

Administratīvā sloga 2007.  – 2015. gada izmaiņu
novērtējums uzņēmējiem un NVO

Nolikums 

Atbildes uz jautājumiem (20.04.2015.) 

MK VK 2015/5 ESF

15.04.2015.
Paziņojums par plānoto līgumu 
13.05.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

27.04.2015.
plkst. 11:00

SIA „Safege Baltija” 
Lēmums

32650,00

Līgums

Administratīvā sloga 2007.  – 2015. gada izmaiņu
novērtējums uzņēmējiem un NVO  

Nolikums

MK VK 2015/4 ESF

10.04.2015. 
Paziņojums par plānoto līgumu

22.04.2015.
plkst. 10:00

Iepirkums pārtraukts
14.04.2015.

 

Apmācību pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības
fondu vadībā iesaistītajām Latvijas institūcijām 

Nolikums   
Nolikums (ENG) 

Answers to the questions (April 22, 2015)

MK VK 2015/2 ESF

07.04.2015. 
Paziņojums par plānoto līgumu 
19.06.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

27.04.2015.
plkst. 12:00

European Institute of
Public Administration

Lēmums

36696.00

Līgums

Datu glabāšanas risinājuma piegāde un uzstādīšana 

Nolikums

MK VK 2015/3 ERAF

17.03.2015. 
Paziņojums par plānoto līgumu 
30.07.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

30.03.2015.
plkst. 12:00

SIA „IPRO” 

Lēmums

27917.27

Līgums

Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas

sistēmas pilnveidošana 

Nolikums

MK VK 2014/53

17.12.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu

14.01.2015.
plkst. 14:00

Iepirkums pārtraukts  

Automātiski atveramu auto vārtu uzstādīšana un telpu
kosmētiskais remonts

Nolikums
Tehniskā specifikācija

MK VK 2014/50

16.12.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 
05.02.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

05.01.2015.
plkst. 14:00

SIA Fidem Property Group 

Lēmums

22150.75

Līgums

Drošības pārvaldības risinājuma piegāde, uzstādīšana
un tehniskais atbalsts

Nolikums

MK VK 2014/49

10.12.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 
06.01.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

22.12.2014.
plkst. 12:00

SIA Data Security Solutions 

Lēmums

41200,00

Līgums

Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas
sistēmas pilnveidošana

Nolikums

MK VK 2014/48

02.12.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu

15.12.2014.
plkst. 14:00

Iepirkums pārtraukts

15.12.2014.

 

Mācību līdzekļa „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto
savas iespējas” saturiska aktualizēšana, papildināšana
un izplatīšana skolām

Nolikums

MK VK 2014/37

01.12.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 
13.02.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

12.12.2014.
plkst. 15:00

 SIA „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”

Lēmums

19500,00

Līgums 

Līguma grozījums

Iekšdurvju izgatavošana un uzstādīšana

Nolikums

MK VK 2014/46

28.11.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 
26.01.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

10.12.2014.
plkst. 10:00

SIA Uhh Design 

Lēmums

10303,00

Līgums

Piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana

Nolikums

MK VK 2014/45

27.11.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 
17.02.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

08.12.2014.
plkst. 11:00

SIA Vektors Plus 

Lēmums

40209,20

Līgums

Pētījums par administratīvā sloga mazināšanu un
inovatīvām pieejām kultūrpolitikas administratīvajā
plānošanā un īstenošanā

Nolikums 

Atbildes uz jautājumiem (08.12.2014.) 

MK VK 2014/32 ESF

25.11.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 
03.02.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

10.12.2014.
plkst.14:00

Personu apvienība
SIA „Civitta Latvija”, 
UAB „Civitta” un 
SIA „Sandra Mūriņa konsultācijas”

Lēmums

35953,51

Līgums

Seifu piegāde

Nolikums

MK VK 2014/47

22.11.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 
11.02.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

03.12.2014.
plkst. 13:00

SIA Razzhigaev & Company 

Lēmums

7340,00

Līgums

Reklāmas izvietošanas pakalpojumi

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem (24.11.2014.) 
Atbildes uz jautājumiem (25.11.2014.)

MK VK 2014/44

21.11.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 

19.12.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

02.12.2014.
plkst. 10:00

SIA "Initiative Latvia"

Lēmums

Maks. 41999,00

Līgums

Mācību programmas izstrāde un mācību
nodrošināšana valsts pārvaldes nodarbināto
profesionālajai izaugsmei

Nolikums

MK VK 2014/42 ESF

20.11.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 
03.02.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

12.12.2014.
plkst. 14:00

Valsts administrācijas skola

Lēmums

A daļa - 8571,31
B daļa - 6171,32
C daļa - 6171,32
D daļa - 12342,64

Līgums

Seifu piegāde

Nolikums

MK VK 2014/39

14.11.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu

26.11.2014.
plkst. 11:00

Iepirkums pārtraukts
21.11.2014.

 

Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Nolikums

MK VK 2014/35

14.11.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 

05.01.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

28.11.2014.
plkst. 13:00

„BTA Insurance Company”SE

Lēmums

Maks.41000,00

Līgums

Biroja mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
ēku kompleksā Rīgā, Brīvības bulvārī 36

Nolikums

MK VK 2014/29

14.11.2014. 
Paziņojums par plānoto līgumu 

05.01.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

26.11.2014.
plkst. 11:00

SIA Koka grīdu serviss 

Lēmums

6221,00

Līgums

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums

Nolikums

MK VK 2014/41

14.11.2014
Paziņojums par plānoto līgumu 
29.01.2015.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

26.11.2014.
plkst. 12:00

SIA „SKDS”

Lēmums

23394,00

Līgums

Sabiedrības informēšanas kampaņa, gatavojoties
Latvijas prezidentūrai ES Padomē

Nolikums

MK VK 2014/36

27.10.2014
Paziņojums par plānoto līgumu 
11.12.2014. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

07.11.2014.
plkst. 10:00

SIA „Komunikācijas aģentūra”

Lēmums

19800,00

Līgums

Bagāžas kontroles rentgena iekārtas piegāde un uzstādīšana

Nolikums

MK VK 2014/38

24.10.2014
Paziņojums par plānoto līgumu 
23.01.2015. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

04.11.2014.
plkst. 12:30

SIA Saint-tech

 

29529,00

Līgums

Reklāmas izvietošanas pakalpojumi

Nolikums
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

MK VK 2014/33

17.10.2014
Paziņojums par plānoto līgumu

29.10.2014
plkst. 9:00

Iepirkums pārtraukts
23.10.2014.

 

Tipogrāfijas pakalpojumi

Nolikums
1.daļa
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 
2.daļa
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

MK VK 2014/34

10.10.2014
Paziņojums par plānoto līgumu 
24.11.2014. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

22.10.2014
plkst. 15:00

1.daļa SIA
„Digitālā Pele”

2.daļa SIA
„DARDEDZE HOLOGRĀFIJA”

Lēmums

1.daļa
Maks.20000,00

Līgums

2.daļa Maks.
20000,00

Līgums

Iekštelpu kosmētiskais remonts

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Atbildes uz jautājumiem (15.09.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (19.09.2014.)

MK VK 2014/30

10.09.2014
Paziņojums par plānoto līgumu 
30.10.2014. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

22.09.2014
plkst. 13:00

SIA Bērziņš un Delavers 
Lēmums

73665,39

Līgums

Drošības risinājumu uzstādīšana un datu pārraides
tīkla konfigurācijas pilnveidošana
Nolikums

MK VK 2014/31 ERAF

10.09.2014
Paziņojums par plānoto līgumu 
28.10.2014. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

22.09.2014
plkst. 13:00

SIA „Santa Monica Networks” 
Lēmums

30 374,52

Līgums

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
un tās papildinājuma ietvaros īstenoto pasākumu
1.5.1. „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. „Cilvēkresursu
kapacitātes stiprināšana” ieviešanas ietekmes izvērtējums
2007.-2013.gada plānošanas periodā
Nolikums 
Atbildes uz jautājumiem (16.09.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (16.09.2014.)

MK VK 2014/15 ESF

05.09.2014
Paziņojums par plānoto līgumu 
11.11.2014. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

19.09.2014
plkst. 15:00

SIA „SAFEGE BALTIJA” 
Lēmums

34484,00

Līgums 
Līguma grozījums

Lietišķās angļu valodas apmācība Eiropas Savienības
struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju nodarbinātajiem
Nolikums 
Atbildes uz jautājumiem (03.09.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (05.09.2014.)

MK VK 2014/25 ESF

26.08.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu 
25.11.2014. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

08.09.2014.
plkst. 13:00

SIA „Alius Lingua” 
Lēmums

17920,00

Līgums

Projektu noslēguma konferences tehniskais un
informatīvais nodrošinājums
Nolikums
Atbildes uz jautājumiem (14.08.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (19.08.2014.)
Atbildes uz jautājumiem (27.08.2014.)

MK VK 2014/8 ESF

08.08.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu 
10.10.2014. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

28.08.2014.
plkst. 12:00,

SIA "NK AGRO" 
Lēmums

5135,34

Līgums

Elektroģeneratora piegāde un uzstādīšana
Valsts kancelejas vajadzībām
Nolikums
Pielikums
Atbildes uz jautājumiem (15.08.2014.)

MK VK 2014/26

07.08.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu 
24.10.2014. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

18.08.2014.
plkst. 11.00

SIA „AMKB” 
Lēmums

25015,18

Līgums

Tipogrāfijas pakalpojumi
Nolikums 
1.daļa
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 
2.daļa
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

MK VK 2014/24

28.07.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu

 

Iepirkums pārtraukts
14.08.2014.

 

Tipogrāfijas pakalpojumi
Nolikums 
1.daļa
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 
2.daļa
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

MK VK 2014/13

30.06.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu

 

Iepirkums pārtraukts
16.07.2014.

 

Mobilo sakaru pakalpojumi
Nolikums

MK VK 2014/21

30.06.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu 
03.10.2014. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

17.07.2014.
plkst. 15.00

SIA „Latvijas mobilais telefons”
Lēmums

41999,00

Līgums

Degvielas un satiksmes produktu piegāde
Nolikums37210,74

 

MK VK 2014/16

05.06.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu 
30.07.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

17.06.2014.
plkst. 15.00

SIA Statoil Fuel &Retail Latvia
Lēmums

25000,00

Līgums

Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
Nolikums

MK VK 2014/17

02.06.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu 
08.07.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

16.06.2014.
plkst. 14.00

SIA „LDM KOKS”
Lēmums

37210,74

Līgums

Apkures un ūdens apgādes sistēmas remonts ēku
kompleksā Rīgā, Brīvības bulvārī 36
Nolikums
Lokālā tāme

MK VK 2014/12

20.05.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu
01.07.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

02.06.2014.
plkst. 14:00

SIA Uniservis
Lēmums

13636,64

Līgums

Informācijas datu plūsmu satura kontroles risinājuma
piegāde un uzstādīšana
Nolikums

MK VK 2014/11 ERAF

04.04.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu 
27.05.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

15.04.2014.
plkst. 15.00

SIA Opticom
Lēmums

11728,52

Līgums

Informācijas datu plūsmu satura kontroles risinājuma
piegāde un uzstādīšana
Nolikums

MK VK 2014/5 ERAF

26.03.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu

08.04.2014.
plkst. 15.00

Iepirkums pārtraukts

 

Projekta vadītāja asistenta pakalpojumi
Nolikums

MK VK 2014/2 ESF

19.03.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu
22.04.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

31.03.2014.
plkst. 10:00

SIA „Firma L4”
Lēmums

Maks.34183,00

Līgums

Vieglā transportlīdzekļa iegāde Valsts kancelejas
vajadzībām
Nolikums

MK VK 2014/7

28.02.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu
30.04.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

14.03.2014.
plkst. 10:00.

SIA „Moller Auto Krasta”
Lēmums

21000,00

Līgums

Ugunsdrošības automātiskās signalizācijas sistēmas
paplašināšana ēku kompleksā Rīgā, Brīvības bulvārī 36
Nolikums
Lokālās tāmes forma

MK VK 2014/6

26.02.2014.
Paziņojums par plānoto līgumu
24.03.2014.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

10.03.2014.
plkst. 13:00

SIA „VEKTORS PLUS”
Lēmums

7995,14

Līgums