Atjaunots: 16.01.2015

Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā

 

1.5.2.2.3.apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

 

Karikatūras autors: Zemguss Zaharāns

Apakšaktivitātes mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: plānošanas reģioni, novadu un republikas pilsētu pašvaldības.

Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums: 1 915 908 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 915 908 EUR.

Finansējuma saņēmēji: plānošanas reģions, republikas pilsētas un novada pašvaldība, kas izveidota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu.

Apakšaktivitāti regulē: Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumi Nr.962

Informācija par 96 noslēgtajiem līgumiem

 

 

Kontaktpersona:
Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv