Atjaunots: 16.01.2015

Administratīvo šķēršļu mazināšana

1.5.1.2.aktivitāte "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"

 
Karikatūras autors: Zemguss Zaharāns

Aktivitātes mērķis: uzlabot uzņēmējdarbības vidi un mazināt administratīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pamatpakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Aktivitātes mērķa grupas: valsts pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes, publisko pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, interešu grupas un komersanti).

Kopējais aktivitātē pieejamais finansējums: 2 948 935 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 2 506 595 EUR un valsts budžeta finansējums 442 340 EUR.

Finansējuma saņēmēji: valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotas valsts politikas plānošanas un īstenošanas koordinēšanu, un valsts tiešās pārvaldes iestāde, kura ir atbildīga par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

 

Aktivitāti regulē: Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumi Nr.333

Informācija par 2 noslēgtajiem līgumiem
 

Kontaktpersona:
Konsultante Maruta Garkalne
tālr.: 67082950; e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv