Atjaunots: 05.08.2014

2012.gada 30.maija sēdes darba kārtība

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 30.maija sēdes darba kārtība

Laiks: 2012.gada 30.maijā plkst.11.00. Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 25.04.2011 sēdes protokolu.

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 30.05.2011 sēdes darba kārtību.

E.Dreimane

3.  

Ekonomikas ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšana
Prezentācija (.pptx)

Ekonomikas ministrijas pārstāvis

4.  

Par grozījumiem Zvejniecības likumā.

Vides konsultatīvās padomes pārstāvis; VARAM pārstāvis; Zemkopības ministrijas pārstāvis

5.  

Dažādi:
• LM vēstulē sniegtā informācija par veiktajiem pasākumiem klientu aprūpes trūkumu novēršanai. Dokumenti: LM vēstule (.doc), VBTAI vēstule (.pdf) 
• MP rezolūcijas ar brīvprātīgo darbu saistītā tiesiskā regulējuma pilnveidošanai. MP rezolūcija (.pdf);
• Memoranda parakstīšanas pasākums 14.jūnijā plkst. 16.00. Sēdes darba kārtība (.doc); 
• nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība (27.jūnijā).

E.Dreimane

 

 

Gunta Freimane 
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699. Fakss: 67284450. 
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv