Atjaunots: 05.08.2014

2012.gada 25.janvāra sēdes darba kārtība

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 25.janvāra sēdes darba kārtība

Laiks: 2012.gada 25.janvārī plkst.11.00. Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 10.11.2011. un 05.01.2012. sēžu protokolus.

R.Pīpiķe

2.  

Apstiprināt 25.01.2012. sēdes darba kārtību.

R.Pīpiķe

3.  

Par Memoranda padomes 2011.gada lēmumu izpildi

Memoranda īstenošanas padomes sēdēs 2011.gadā pieņemto lēmumu izpilde (.doc)

G.Freimane

4.  

Par 2012.gada Memoranda padomes darba prioritātēm un darbību.

Memoranda īstenošanas padomes 2012.gada darba plāns (.doc)

G.Freimane

5.  

Par Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei plānotajiem pasākumiem Latvijā 2012.gadā

A.Gaile, Labklājības ministrija

6.  

Veselības ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšana.

Prezentācija (.ppt) 

I.Birzniece, Veselības ministrija

7.  

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

R.Pīpiķe 

 

Maija Lāce
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tel.67082924
Fakss: 67284450
E-pasts: maija.lace@mk.gov.lv

Gunta Freimane 
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699 
Fakss: 67284450
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv