Atjaunots: 05.08.2014

2012.gada 17.oktobra sēdes darba kārtība

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 
īstenošanas padomes 17.oktobra sēdes darba kārtība

Laiks: 2012.gada 17.oktobrī plkst.11.00. 
Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 26.09.2012 sēdes protokolu

E.Dreimane

 

2.  

Apstiprināt 17.10.2012 sēdes darba kārtību

E.Dreimane

 

3.  

Par pieejamiem NVO finansējuma instrumentiem 2013.gadā (EEZ finanšu instrumenta programma "NVO fonds";

Projekts Grozījumiem Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.–2018.gadam)

S.Rieksta,

Sabiedrības integrācijas fonds;

KM pārstāvis

4.  

Par darba grupu Memoranda īstenošanas sekmēšanai

 

E.Dreimane

 

 

Informējam, ka ir noslēdzies balsojums par NVO nominētajiem kandidātiem darba grupai (8 cilvēku sastāvā), kas tiek veidota Memoranda īstenošanas uzlabošanai.

Balsojumā piedalījās 76 NVO.

Darba grupas sastāvā iekļuvuši: R.Pīpiķe, A.Gobiņš, Ā.Ādlers, K.Bite, G.Berķe, I.Vaivare, L.Eņģele, E.Treibergs.

Kandidātu saņemto balsu skaitu skatīt attēlā zemāk.

Iepriekšējās Memoranda padomes sēdes laikā vienojāmies, ka darba grupu veidos 4 memoranda padomes locekļi un 4 pārstāvji no citām NVO.

Tika nominēti 3 Memoranda padomes locekļi vai padomē pārstāvēto NVO pārstāvji, kuri visi pēc balsojuma rezultātiem ir iekļuvuši darba grupas sastāvā.
Attiecībā uz darba grupas vadītāja vēlēšanām, Memoranda padomē izskanēja dažādi viedokļi.

Memoranda padomes sekretariāts piedāvā par darba grupas vadītāju ievēlēt vienu no trim NVO pārstāvjiem, kuri ieguvuši vislielāko balsu skaitu, tomēr šo jautājumu Memoranda padomes sēdē var arī diskutēt atkārtoti.

 

Gunta Freimane 
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699 
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv