Latvijas Republikas Ministru kabinets
lv en ru
Ministru kabinets Ministru prezidents Valsts kanceleja Aktuāli Sabiedrības līdzdalība Valsts pārvaldes politika ES struktūrfondi
Atbildīgā iestāde
Valsts kancelejas projekti
Projektu sasniegumi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082934, 67082800, 80000120
Fakss: 67280469
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Rekvizīti

Reģ. Nr. 90000055313
Valsts Kase
LV70TREL2030004022000
TRELLV22

Atbalstītie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt

  


  • Sadarbībā ar SIA “Konsorts”, SIA „Agile un Co” un ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidoto Funkciju auditu grupu projekta aktivitātes „Pētījumi par potenciāli būtiskākajām administratīvo slogu saturošajām jomām” ietvaros ir izstrādāts pētījums „Izglītības iestādes kontrolējošo institūciju darbības novērtējums”.
    Pētījuma mērķis ir sniegt priekšlikumus izglītības iestāžu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, reģistrācijas, sertifikācijas un akreditācijas funkciju vienkāršošanai.
  • Pētījums (.pdf)
  • Sadarbībā ar SIA „Ernst & Young Baltic”, Latvijas darba devēju konfederāciju un ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidoto Funkciju auditu grupu projekta aktivitātes „Pētījumi par potenciāli būtiskākajām administratīvo slogu saturošajām jomām” ietvaros ir izstrādāts pētījums „Komersantu kontrolējošo institūciju darbības novērtējums”.
    Pētījuma mērķis ir sniegt priekšlikumus komersantu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, un reģistrācijas funkciju vienkāršošanai.
  • Sadarbībā ar nodibinājumu „Baltic Institute of Social Scieneses” un SIA “Socioloģisko pētījumu centrs” projekta aktivitātes „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums” ietvaros tiek veikts pētījums četru gadu garumā, sākot no 2010. gada novembra līdz 2014. gada janvārim. Tas sastāv no četriem, pēc vienotiem kritērijiem sagatavotiem, savstarpēji salīdzināmiem administratīvo procedūru sloga mērījumiem, izmantojot kvantitatīvas iedzīvotāju aptaujas metodi, un iedzīvotāju pieredzes detalizētas izpētes, izmantojot fokusa grupu diskusiju metodi. Katru gadu aptvertajā laika posmā (2010., 2011., 2012. un 2013. gadā) tiek veikta viena aptauja par administratīvajām procedūrām valsts un pašvaldību līmenī noteiktās jomās.
  • 2010.gada laikā tika izstrādāts pētījums – iedzīvotāju aptauja – administratīvo procedūru novērtējums veselības, sociālo un iekšējās drošības pakalpojumu jomās, kā arī nevalstisko organizāciju (NVO) darbības jomā Latvijā 2010.gadā. Aptaujas mērķis - iegūt Latvijas iedzīvotāju, kā arī NVO viedokli par administratīvajām procedūrām, kas saistītas ar publisko pakalpojumu saņemšanu veselības, sociālo un iekšējās drošības jomās, to sarežģītības pakāpi un radītajām administratīvajām izmaksām.

2010.gadā veiktajā aptaujā tika iekļautas tādas procedūras, ar kurām ikdienā jāsaskaras iedzīvotājam, ietverot gan valsts, gan pašvaldību līmenī organizētās administratīvās procedūras, tai skaitā, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ģimenes ārstu un ārstu speciālistu pakalpojumi, stacionārie pakalpojumi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi, invaliditātes statusa piešķiršana, pašvaldību sociālie pabalsti, dzīvesvietas deklarēšana.

2010.gadā veiktās aptaujas ietvaros tika intervēti 2000 respondenti un kopumā tika novērtētas vairāk kā 18 administratīvās procedūras.

- Pētījums „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums: veselības, sociālie un iekšējās drošības pakalpojumi / 2010.gada ziņojums” (.pdf)

- Prezentācija: Iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējums: veselības, sociāliem un drošības papalpojumiem (.ppt)

  • 2011. gadā administratīvo procedūru mērījums notika laika posmā no 2011. gada 21. augusta līdz 2011. gada 15. decembrim. Pētījuma ietvaros tika veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja, fokusa grupu diskusijas, kā arī papildizlases aptauja saimnieciskās darbības veicēju (pašnodarbināto personu) apakšgrupā.

Pētījums veikts ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju pieredzi, izpratni un galvenās grūtības izglītības pakalpojumu (līdz augstākajai izglītībai) izmantošanā, saskarsmē ar nodokļu administrēšanas procedūrām, kustamā un nekustamā īpašuma iegādes un uzturēšanas administratīvajām procedūrām. Veiktās aptaujas ietvaros kopumā tika intervēti 2000 respondenti.
- Pētījums „Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības / 2011.gada ziņojums” (pdf).
- Prezentācija: "Iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējums: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana un īpašumtiesības" (.ppt)

 

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu 
Lietotāju ērtībai
Teksta versija Teksta versija
Lapas karte  
Paplašināta meklēšana
Augusts, 2014
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
 
Informācija pēdējo reizi atjaunota 22.08.2014
© Valsts kanceleja, 2006