Atjaunots: 20.01.2017

Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai”

(identifikācijas numurs 11.1.1.0/15/TP/006)

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Valsts kancelejai kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu atbildīgajai iestādei funkciju veikšanai un nodrošināt horizontālo apmācību veikšanu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju amatpersonām un ES fondu Uzraudzības komitejas sastāvā esošo sociālo partneru, biedrību un nodibinājumu.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2015.gada decembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kopējais pieejamais finansējums - 873 800,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 742 730,00 euro.

Projekta galvenās darbības ir saistītas ar ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības īstenošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšanu un kvalifikācijas celšanas pasākumu organizēšanu gan atbildīgās iestādes, gan ES fondu vadībā iesaistīto institūciju amatpersonām. Projektā kopumā plānots apmācīt 2 300 personas.

Mācību plāns 2017. gadam (.pdf)

Atsevišķu mācību semināru video ieraksti

2016.gada 21.septembris

Mācību seminārs Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju darbiniekiem “Aizliegtas vienošanās un korupcijas riski publiskajos iepirkumos”

Organizatori: Valsts kanceleja sadarbībā ar Konkurences padomi un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB)

Lektores:
Ieva šmite Antoņenko, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore
Inta Nolle, KNAB Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos

Semināra ieraksts 

 

Kontaktinformācija:
Maruta Garkalne
Valsts kanceleja
Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļas konsultante
tālr.: 67082950
e-pasts: Maruta.Garkalne@mk.gov.lv